Ὁμιλητής εἶναι ὁ δάσκαλος καί πολιτικός ἐπιστήμονας κ. Ἀπόστολος Σαραντίδης

Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων “ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ” τήν Τετάρτη, 10 Ἀπριλίου 2019, στίς 7:00 μμ., στήν αἴθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” τοῦ “Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής” (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, τηλέφωνο: 2310 515786), μίλησε ὁ δάσκαλος καί πολιτικός ἐπιστήμονας κ. Ἀπόστολος Σαραντίδης μέ θέμα: ‹‹Μύθων ἀποκατάστασις ἐν παραμυθίας Ρωμιῶν συνέχεια››.

Ἡ ὁμιλία μεταδόθηκε ζωντανά μέσῳ Youtube.

Ἀπόστολος Σαραντίδης, Μύθων ἀποκατάστασις ἐν παραμυθίας Ρωμιῶν συνέχεια [ΒΙΝΤΕΟ 2019]