Μήν πιστεύετε πώς ἡ Ἐκκλησία τῶν προδοτῶν τῆς Πατερικῆς Πίστης μας εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!  

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Τήν Ζ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα, τῶν Ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.), 9 Ἰουνίου 2019, ὁ π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ἡ ἀντιπατερική Ὀρθοδοξία τοῦ Σατανᾶ». 

Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα “Ὀρθοδοξία” τοῦ “Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής“.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra