π. Θεόδωρος Ζήσης

Το πρόβλημα της ιερωσύνης των γυναικών (Γ΄)

εικόνα άρθρου: Το πρόβλημα της ιερωσύνης των γυναικών (Γ΄)
Ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Κατά τό Διορθόδοξο Συνέδριο τῆς Ρόδου (1988) εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατη ἡ ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν


Τήν Κυριακή 16 Ἰουνίου (τῶν Ἁγίων Πατέρων) 2024 στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί ὧρες 11:30 – 13:00, στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης συνέχισε τήν παρουσίαση τοῦ θέματος: “Τό πρόβλημα τῆς ἱερωσύνης τῶν γυναικῶν” (Γ΄).

Ὁ ὁμιλητής ἀφοῦ περιληπτικά ἀναφέρθηκε στά δύο προηγούμενα μαθήματα, παρουσίασε στή συνέχεια ἐνδεικτικές θέσεις τῶν εἰσηγητῶν τοῦ Συνεδρίου, πού ἀποτυπώθηκαν στά Πορίσματα, κατά τίς ὁποῖες τό θέμα τῆς ἱερωσύνης τῶν γυναικῶν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι κλειστό καί λελυμένο ἀρνητικά, καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναθεωρηθεῖ.

Πατριάρχης Δημήτριος: “Ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία θεωρεῖ ἀδύνατον τήν “χειροτονίαν” γυναικῶν … ἐνσυνειδήτως κατεδίκαζε τούς ὑποστηρίξαντας τοιαύτας ἀξιώσεις”. 

Μητροπολίτης Μύρων (Ἐφέσου) Χρυσόστομος: “Τό non posse τῆς γυναικός διά τήν ἱερωσύνην εἶναι κατηγορηματικόν ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως”. 

Πρεσβύτερος Καθηγητής Κωνσταντῖνος Γκαλερίου (Ρουμανία): “Εἶναι προφανές ὅτι κατά τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά Παράδοση ἡ ἀποστολή τῆς γυναίκας δέν εἶναι καθόλου νά γίνει Ἱερεύς”. 

Καθηγητής Βλάσιος Φειδᾶς: Τίτλος εἰσηγήσεως “Τό ἀνεπίτρεπτον τῆς Ἱερωσύνης τῶν γυναικῶν κατά τούς Ἱερούς Κανόνας”. 

Καθηγητής Χρῆστος Βούλγαρης: “Ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία παραμένει μακράν τοῦ κλύδωνος τούτου, τοῦ θέματος θεωρουμένου ὡς ὁριστικῶς λελυμένου”. 

Καθηγουμένη Ναζαρία Nizan (Ρουμανία): “Θά ἦτο δύσκολον νά φαντασθῇ κανείς μίαν ὀρθόδοξον μοναχήν ἤ χριστιανήν γυναῖκα νά ἐπιθυμῇ διακαῶς μίαν οἱανδήποτε ἱεραρχικήν βαθμῖδα διακόνου, ἱερέως ἤ ἐπισκόπου διά χειροτονίας”. 

Μοναχή Θεολογία (νῦν Καθηγουμένη Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου Σιατίστης): “Δέν ἀρκεῖ ἆραγε ἡ στάση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ δισχιλιετής Πράξη τῆς Ἐκκλησίας νά πείσῃ πάνω σ΄ αὐτό τό θέμα ἐκείνους πού μᾶς ζητοῦν τόν λόγο, ὥστε νά χρειάζεται ὁπωσδήποτε νά βροῦμε τό γιατί; Μήπως τό γιατί αὐτό προέρχεται ἀπό τόν πειραστή τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος καί τήν ἀπάντηση δίκην ὑποβολῆς μᾶς τήν δώσει πάλιν ὁ ἴδιος;”. 

Πορίσματα Συνεδρίου: “Τό ἀδύνατον τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν εἰς τήν εἰδικήν ἱερωσύνην θεμελιοῦται εἰς τήν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας” (§14).

Δείτε εδώ το Α΄ Μέρος, εδώ το Β΄ Μέρος

Τό πρόβλημα τῆς ἱερωσύνης τῶν γυναικῶν ” (Γ΄)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Η Αγία Μακρίνα [ΠΕΡΙΛΗΨΗ & mp3-2015]

Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. Σοφίας ἔρωτι, τὸν νοῦν πτερώσασα, κόσμου εὐπάθειαν, ἔμφρονως ἔλιπες, καὶ ἐνδιαίτημα τερπνὸν ἔγενου θείας ἀγάπης· σὺ γὰρ δι’ ἀσκήσεως, καὶ ἠθῶν τελειότητας, νύμφη ἔχρηματισας, τοῦ Σωτῆρος περίδοξος· ὦ πρέσβευε ὑπὲρ τῶν βοώντων χαίροις Μακρίνα θεοφόρε. (Ἀπολυτίκιον).

Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης [ΠΕΡΙΛΗΨΗ & mp3-2015]

Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. "Μας μεταφέρει ο π. Θεόδωρος ορισμένα θαυμαστά περιστατικά από τη ζωή του, όπως το γεγονός της εμφανίσεως του Κυρίου στον 15ετή Αρσένιο, αλλά και από το μοναχικό του βίο"...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.