π. Θεόδωρος Ζήσης

Η αναστήλωση των Εικόνων και η αναστήλωση της Ορθοδοξίας και με την ιεροκανονική Αποτείχιση

εικόνα άρθρου: Η αναστήλωση των Εικόνων και η αναστήλωση της Ορθοδοξίας και με την ιεροκανονική Αποτείχιση
Ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

«Ἡ εἰκονομαχία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί εἰκονομαχικά φαινόμενα στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος»


Ὁ Οἰκουμενισμός, προτεσταντικό κίνημα, στό ὁποῖο δυστυχῶς σταδιακά προχώρησαν ὅλες οἰ τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες – μέ πρωτοβουλία καί παρότρυνση, δυστυχῶς, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου – πλήν τῶν Ἐκκλησιῶν Γεωργίας καί Βουλγαρίας, οἱ ὁποῖες ἀρχικά προσχώρησαν, ἀλλά ἔγκαιρα ἀποχώρησαν ἀπό τό αἱρετικό “Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν”, ὁ Οἰκουμενισμός, λοιπόν, εἶναι ἕνα εἰκονομαχικό κίνημα, ἀφοῦ οἱ Προτεστάντες ἀπορρίπτουν τήν τιμή γενικῶς πρός τούς Ἁγίους, καί ἰδιαίτερα πρός τίς ἅγιες Εἰκόνες.

Μέ αὐτούς τούς εἰκονομάχους συναποτελοῦμε τό “Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν”, καί ἀντί νά τούς ἀναθεματίζουμε, ὅπως ἔπραξε ἡ Ἐκκλησία τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐμεῖς ἐξευτελίσαμε τήν Ἁγία Ἐκκλησία καί γίναμε μέρος αὐτοῦ τοῦ εἰκονομαχικοῦ πολυδιασπασμένου συνονθυλεύματος αἱρέσεων καί σχισμάτων. Καί τό χειρότερο: Στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (Κολυμπάρι 2016) ἀναγνωρίσαμε τίς αἱρέσεις ὡς ἐκκλησίες, καί, ἀντί νά ἐπαναφέρουμε τούς αἱρετικούς στήν Ὀρθοδοξία, ἐπηρεαζόμαστε ἐμεῖς σέ πολλά σωτηριώδη δόγματα, ὅπως στήν τιμή τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, τίς ὁποῖες ἤ ἀποκαθηλώνουμε ἀπό τά σχολεῖα καί τά δημόσια ἱδρύματα ἤ ἀρνούμαστε τήν ἁγιαστική καί θεραπευτική χάρη τους, καί τίς ἀσπαζόμαστε μέ μάσκες, “γιά νά μή μολυνθοῦμε” ἤ ἀποσύρουμε – μέ ἐντολές Ἐπισκόπων – τόν Ἐσταυρωμένο ἀπό τό Ἱερό Βῆμα.

Ἐπειδή ἔτσι μαζί μέ τίς Εἰκόνες καί ἄλλα πολλά, ἀποκαθηλώνουμε καί τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία, κρίνεται ἀπαραίτητο νά ὑπενθυμίσουμε τίς προσπάθειες κάποιων Κληρικῶν καί Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιδρώντας σέ ὅλα αὐτά διεχώρισαν τήν θέση τους καί ἐμπράκτως ἔδειξαν ὅτι δέν ταυτίζονται, δέν ἔχουν τήν ἴδια Πίστη, μέ τούς Οἰκουμενιστές, προχωρώντας σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες (31ο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 15ο τῆς Πρωτοδευτέρας) στήν διακοπή μνημόνευσης τῶν αἱρετιζόντων ἐπισκόπων στίς ἱερές ἀκολουθίες, στήν εὐλογημένη Ἀποτείχιση. Ἐπειδή δέ συμπληρώθηκε ἑπταετία (2017-2024) ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἁγίας Ἀποτείχισης, πού ἔβαλε τό ἀρχικό λιθαράκι ἐπιγνώσεως, γιά νά ἐπανέλθει ἡ ἐξόριστη Ὀρθοδοξία στήν Ἐκκλησία, ὁ π. Θεόδωρος θά ἀφιερώσει δύο-τρία μαθήματα στήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος ἐκ προσωπικῆς πείρας.

π. Θεόδωρος Ζήσης, «Ἡ ἀναστήλωση τῶν Εἰκόνων καί ἡ ἀναστήλωση τῆς Ὀρθοδοξίας καί μέ τήν ἱεροκανονική Ἀποτείχιση»

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.