Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο μας κανάλι You Tube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2DDpQ7Q

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης στήν προσεχή ἑορταστική ὁμιλία του θά ἀναπτύξει τά ἐξῆς θέματα:

(α) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΑ: Ἀνάλυση τῆς ὁμιλίας “Εἰς τό ἅγιον καί σωτήριον Βάπτισμα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ”.
(β) Ἑορταστικά: ὕμνοι, κάλαντα, ποιήματα.

Ή ὁμιλία θά πραγματοποιηθεῖ ἐπί δίωρον: 11:00 – 13:00, τήν Δευτέρα τῶν Θεοφανείων, 6 Ἰανουαρίου 2020, στή νέα Αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν στή Θεσσαλονίκη (Σούτσου 3). 

Εἴσοδος ἐλεύθερη.