Αρχική Ετικέτες Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Ετικέτα: Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Ήρωες υπομονής

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (Ἰωάν. 5,1-15) ΘΑ ῥίψω, ἀγαπητοί μου, ἕνα λακωνικὸ σύν­θημα. Καὶ θὰ παρακαλέσω ὅλοι, ἄντρες καὶ...

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Οι ανδρείοι

«Ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ...

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Τα τρία όπλα των αποστόλων

«Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά» (Πράξ. 5,12)

Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, Τι σημαίνει Διακαινήσιμος Εβδομάδα

ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου H λέξις «Διακαινήσιμος» γιά έναν άπιστο και άθεο δεν σημαίνει τίποτα...

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Θα επικρατήσει η δικαιοσύνη

«Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν» (Ψαλμ. 81,8) Mέγα Σάββατο...

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Γιατί κλαίει ο Χριστός;

«Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῇ» (Λουκ. 19,41) Κυριακὴ τῶν Βαΐων

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Ποιος θα απαλλάξει τη συνείδηση από το άγχος;

«Τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ… καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι» (Ἑβρ. 9,14)

Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, Είστε έτοιμοι για να πλησιάσετε στη Θεία Κοινωνία;

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 10,32-45)«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι…» (Μᾶρκ. 10,33)

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης: Γονείς τι λόγο θα δώσετε;

Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 9,17-31) «Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄ­λα­λον. καὶ ὅπου ἂν...

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Η Ορθοδοξία κινδυνεύει εκ των… Ορθοδόξων αντορθοδόξως ζώντων

"Ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει ἐκ τῶν... Ὀρθοδόξων ἀντορθοδόξως ζώντων. Καί ἐάν δέν ληφθοῦν μέτρα καθάρσεως τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ καί πρό παντός τοῦ Ὀρθοδόξου...

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ