Αρχική Ετικέτες Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Ετικέτα: Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως

«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ....

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Εχθροί του Σταυρού

Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 14 Σεπτεμβρίου ΣΗΜΕΡΑ ἡ Ἐκκλησία μας ὑψώνει καὶ προβάλλει τὸν τίμιο σταυρό. Πρὸ Χριστοῦ ὁ σταυρὸς προκαλοῦσε φρίκη,...

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, «Έλειψε η αγάπη του Χριστού, που θυσιάζεται για τον άλλο»

«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον…» (Ἰωάν. 3,16) Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰωάν. 3,13-17)

Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου, Αρχὴ της Ινδίκτου

Η προφητεία του Ησαΐα για τον Χριστό Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου «Πνεῦμα Κυρίου...

Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου, Η Αγία ανυπακοή (αποτείχιση) και η κακή υπακοή

Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου, Η ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ) ΚΑΙ Η ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ https://www.youtube.com/watch?v=wnW0L8r4pCc

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Οι πιστοί περιφρονούνται

«…Ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Α΄ Κορ. 4,13) Ἀπόστολος KυριακῆςΚυριακὴ Ι΄ (Ι΄ Ματθ.)...

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Ο άγιος Κοσμάς ως ιεροκήρυκας

Τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Χαίρει καὶ ἀγάλλεται, ἀγαπητοί μου, σήμερα – ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ...

Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, «Κύριε, σώσε τον κόσμο, την Ελλάδα μας, τη Μακεδονία μας»

«…ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με» (Ματθ. 14,30) Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου (Ματθ. 14,22-34)

Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, Η τιμή, η ευθύνη και ο πόνος της Θεοτόκου

Τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πανή­γυρις· εἶνε ἑορτὴ θεομητορική, πρὸς τι­­μὴν δηλαδὴ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Θὰ ποῦ­με λίγες λέξεις...

Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, Διδάγματα από την Κοίμηση της Θεοτόκου

ΠOIΑ διδάγματα, αγαπητοί μου, αποκομίζουμε από την εορτή της Kοιμήσεως; Όσα θα σας πω, τα αντλούμε όχι από την Kαινή Διαθήκη, αλλ’...

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ