ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΔΗΝΑΡΙΑ.
Και ότι η μνησικακία είναι το χειρότερο από κάθε αμάρτημα.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Παραθέτουμε σε συνέχειες αποσπάσματα από το αρχαίο κείμενο και τη μετάφραση της ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΗΝΑΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΟΣ. Και ότι παντός αμαρτήματος το μνησικακείν χείρον. (ΟΜΙΛΙΕΣ ΗΘΙΚΕΣ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ)

5ο μέρος:
Δείτε εδώ το 1ο μέρος, εδώ το 2ο, εδώ το 3ο, εδώ το 4ο, εδώ το 5ο και εδώ το 6ο.


Θα δώσουμε λόγο και για τις σκέψεις (Ιερός Χρυσόστομος)

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΗΝΑΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Και ότι παντός αμαρτήματος το μνησικακείν χείρον.

Και τί λέγω ρήματα και ακοήν, όπουγε και ενθυμημάτων ευθύνας υπέχομεν; Και τούτο αυτό ο Παύλος δηλών έλεγεν· «ώστε μη προ καιρού τι κρίνετε, έως αν έλθη ο Κύριος, ος και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους, και φανερώσει τας βουλάς των καρδιών». Και ο ψαλμωδός δε φησιν· «ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσεται σοι;». Οίον, ει μετά δόλου και πονηράς γνώμης προς τον αδελφόν διαλεχθής, ει δια του στόματος αυτόν επαινών και της γλώττης, κατά διάνοιαν εκάκωσας και εφθόνησας αυτώ. Πάλιν γαρ τούτο αυτό ο Χριστός αινιττόμενος, ότι ουχί έργων μόνον, αλλά και ενθυμημάτων δίδομεν δίκην, έλεγεν· «ο εμβλέψας γυναικί προς το επιθυμήσαι αυτής, ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού». Καίτοι ου προήλθεν εις έργον η 20αμαρτία, αλλ’ εν διανοία τέως εστίν· αλλ’ ουδέ ούτως ανέγκλητος δύναται μείναι ο δια τούτο περισκοπών κάλλη γυναικών, ίνα ανάψη πορνείας επιθυμίαν.

Και γιατί λέγω για λόγια και για ακούσματα, τη στιγμή βέβαια που είμαστε υπόλογοι και για τις σκέψεις μας; Και τούτο ακριβώς για να δηλώσει ο Παύλος έλεγε· «γι’ αυτό μην κρίνετε κάτι πριν από τον καιρό του, μέχρι που να έρθει ο Κύριος, που θα ρίξει φως σ εόσα είναι κρυμμένα στο σκοτάδι και θα φανερώσει τις προθέσεις των καρδιών». Και ο ψαλμωδός λέγει· «έτσι και κάθε ανθρώπινη σκέψη θα εξομολογηθεί σε σένα»; Για παράδειγμα, αν με δόλο και πονηρή διάθεση μίλησες στον αδελφό σου, αν με το στόμα και τη γλώσσα τον επαινούσες, μέσα σου όμως σκεπτόσουν το κακό του και τον φθονούσες. Και πάλι ο Χριστός υπονοώντας τούτο ακριβώς, ότι δηλαδή θα τιμωρηθούμε όχι μόνο για τις πράξεις αλλά και για τις σκέψεις μας, έλεγε· «όποιος βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία, έχει ήδη διαπράξει μέσα του μοιχεία μ’ αυτήν». Αν και δε διαπράχθηκε η αμαρτία, αλλά είναι ακόμα μέσα στη σκέψη, όμως ούτε έτσι μπορεί να μείνει ακατηγόρητος όποιος για το σκοπό αυτόν παρατηρεί με προσοχή τα κάλλη των γυναικώ, με σκοπό ν’ ανάψει την επιθυμία της πορνείας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ
ΗΘΙΚΕΣ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ
Από τον
ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Θεολόγο-Φιλόλογο

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Επόπτης 

Παναγιώτης Κ. Χρήστου, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Επιμελητής

Ελευθέριος Γ. Μαρετάκης, Θεολόγος

ΕΠΕ

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ https://katanixi.gr/