«Μιά ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὅμως, γιά νά ἐργαστεῖ καί νά πολλαπλασιάσει ὁ πιστός τή Χάρη πού δέχτηκε, εἶναι ὁ ἐκκλησιασμός»…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra