«Οἱ γονεῖς νά μορφωθεῖτε μέ Χριστό, τό ἐπαναλαμβάνω, νά μορφωθεῖτε μέ Χριστό!»

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra