«Οἱ ἀληθινά πνευματικοί ἄνθρωποι ξέρουν τήν ἀδυναμία τους, γνωρίζουν ὅτι ἔχουν περιορισμένες δυνατότητες καί δέν μποροῦν νά τά βάλουν μέ τόν διάβολο»…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra