«Τά παιδιά θά σᾶς καταριοῦνται ἰσόβια, ἄν δέν τούς δώσετε τώρα τά ἐφόδια καί τά βγάλετε στή ζωή ἄοπλα»

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra