“Μετά νά προσεύχεσαι γιά τούς ἀγαπημένους σου, τήν οἰκογένειά σου: “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τόν ἄντρα μου, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τήν γυναῖκα μου””…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra