«Δέν μπορεῖ ὁ φορέας τοῦ ψεύδους καί τῆς διαστροφῆς τῆς πίστεως, ὁ ἀρχιαιρεσιάρχης Πάπας, νά εὐλογεῖ τό ὀρθόδοξο ποίμνιο χωρίς συνέπειες»…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra