«Οὐδείς ἀρνεῖται ὅτι ἡ οἰκονομική δυσπραγία τοῦ λαοῦ μας εἶναι ἕνα φλέγον πρόβλημα»

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra