Τόν μέγαν ὁπλίτην καί ἀθλητήν, τόν στεφανηφόρον, καί ἐν μάρτυσι θαυμαστόν, τόν λόγχη τρωθέντα, πλευράν ὡς ὁ Δεσπότης, Δημήτριον τόν θεῖον ὕμνοις τιμήσωμεν. (Μεγαλυνάριον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.


Θρασ. Στανίτσας, Πανήγυρις Αγ. Δημητρίου, 26-10-1969 [mp3]

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra