π. Νικόλαος Μανώλης

Τι είπε ο μακαριστός π.Νικόλαος Μανώλης για την έλευση του Αντιχρίστου (Μέρος Α’)

εικόνα άρθρου: Τι είπε ο μακαριστός π.Νικόλαος Μανώλης για την έλευση του Αντιχρίστου (Μέρος Α’)

Tο τσιπάρισμα, ο αριθμός 666, η κάρτα του πολίτη, οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, τα διαβατήρια, οι πιστωτικές κάρτες και το «όπλο» της Εκκλησίας…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Το θέμα του Αντιχρίστου κινεί το ενδιαφέρον των χριστιανών κάθε εποχής. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, ο π.Νικόλαος αναφέρθηκε σε αυτό το φλέγον ζήτημα.

Στην ομιλία του που εκφωνήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Ο Αντίχριστος», ανέφερε ότι ανά τους αιώνες εκφράστηκαν πολλές λανθασμένες διδασκαλίες περί του προσώπου του Αντιχρίστου, οι οποίες δημιούργησαν σύγχυση. Βέβαια, η θέση της Εκκλησίας για το θέμα αυτό είναι ξεκάθαρη. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι η ακριβής τοποθέτηση στον χρόνο της έλευσης του Αντιχρίστου. Επί της ουσίας δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε θα έρθει. Αυτό συμβαίνει επειδή συνδέεται το πρόσωπο του Αντιχρίστου με τη Δευτέρα παρουσία. Οπότε, εφόσον δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος κατ’ ολίγον θα προηγηθεί.

Ο π.Νικόλαος σε αυτή την ομιλία του υπενθύμισε ότι και στην αλλαγή της χιλιετίας αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, λεγόταν ότι θα αναγγελθεί η έλευση του Αντιχρίστου. Αλλά και την περίοδο που εκφωνήθηκε η ομιλία, πολλοί ερμήνευαν τα γεγονότα όπως το τσιπάρισμα, την κάρτα του πολίτη, τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τα διαβατήρια, τις πιστωτικές κάρτες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το 2018 ήταν η χρονιά του Αντιχρίστου.

Ο παπα-Νικόλας τόνισε ότι ακόμα και μέσα στο ράσο υπάρχει αυτή η πλάνη. Χαρακτήρισε αυτούς τους ανθρώπους πλανεμένους και τους παρομοίασε με τους χιλιαστές, τους ψευδομάρτυρες δηλαδή του Ιεχωβά. Απηύθυνε, μάλιστα, έκκληση προς την αδελφότητά του και προς την αδελφότητα του π. Θεοδώρου Ζήση να μην πλανηθούν από αυτή την ιδέα, μιμούμενοι τους παπικούς και τους προτεστάντες οι οποίοι διαδίδουν αυτές τις πλάνες, γιατί δεν έχουν χάρη και δεν μπορούν να ερμηνεύσουν ορθά τα σημεία των καιρών.

Συγκεκριμένα ο πνευματικός μας πατέρας για να δώσει έμφαση είπε πως μετά από χίλια χρόνια θα έρθει ο Αντίχριστος, όχι επειδή θέλησε να τοποθετήσει προφητολογικά το γεγονός στο χρόνο, αλλά επειδή πίστευε ακράδαντα πως ουδείς γνωρίζει πότε ακριβώς θα έρθει ο Αντίχριστος. Ο Μέγας Βασίλειος και ο ιερός Χρυσόστομος μας νουθέτησαν λέγοντας πως αν ο Θεός ήθελε, θα μας το έλεγε. Ο Θεός δεν θέλει να γνωρίζουμε ούτε την ημερομηνία του θανάτου μας. Μας αφήνει να έχουμε εμπιστοσύνη στο θέλημά του…

Αυτό όμως, διευκρινίζει ο μακαριστός γέροντας μας, δεν σημαίνει ότι σε κάθε εποχή, δεν ζούμε προδρομικές καταστάσεις του Αντιχρίστου. Tο κήρυγμα των αγίων Πατέρων, των Δώδεκα Αποστόλων και του Κυρίου μας, το οποίο αναφέρεται στον Αντίχριστο, δεν αφορά μόνο το πρόσωπο εκείνο του συγκεκριμένου άνομου ανθρώπου, του βδελύγματος που το όνομά του θα φέρει τον αριθμό 666 (ΧΞΣΤ), αλλά και σε πολλούς άλλους ακόμη προδρόμους του Αντιχρίστου, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και εντοπίζονται σε κάθε εποχή. Κάθε εποχή έχει στοιχεία προδρομικά, διότι γνωρίζουμε ότι αυτός που κρατά τα ηνία του κοσμικού φρονήματος, είναι ο Διάβολος. Ως εκ τούτου, αντίχριστο, διαβολικό σύστημα που τακτοποιεί και κανονίζει το πώς θα βοηθηθεί η έλευση του Αντιχρίστου, υπάρχει σε κάθε εποχή.

Ο π. Νικόλαος μίλησε και γι’ αυτούς που μας προτρέπουν να μην δίνουμε σημασία στις διδασκαλίες που αφορούν τον Αντίχριστο και να μην ανησυχούμε γι’ αυτό το θέμα. Πολλοί -ακόμη και αρχιερείς- θεωρούν πως δεν υπάρχει το 666, είναι μία ψευδαίσθηση, μία ανυπόστατη θεωρία και πως ο ίδιος ο Αντίχριστος δεν είναι άνθρωπος, αλλά σύστημα. Κάτι που σύμφωνα με τον παπα-Νικόλα, είναι λάθος και αμαρτία.

Πόσο πρέπει να ανησυχούμε γι’ αυτή την εποχή;

Η απάντηση δόθηκε διά στόματος του πνευματικού μας πατέρα, ο οποίος μέσα από τους λόγους του, μας έδειξε το μεγάλο «όπλο» για την αντιμετώπιση των πλάνων θεωριών που αφορούν την έλευση του Αντιχρίστου. Και δεν είναι άλλο από τη γνώση της εκκλησιαστικής μας Παράδοσης.

Από το βιβλίο του Τριωδίου στην Κυριακή της Απόκρεω ο π. Νικόλαος διάβασε το συναξάρι της ημέρας:

«Πότε μέν τοι γενήσεται ἡ αὐτοῦ Παρουσία, οὐδείς οἶδε· τοῦτο γάρ καί ὁ Κύριος τοῖς Ἀποστόλοις ἀπέκρυψε· τέως γεμήν σημεῖα τινά ἐνέφηνε προηγήσασθαι, ἅ τινές τῶν Ἁγίων καί πλατύτερον διεσάφησαν. Λέγεται δέ, ὅτι μετά τήν τῶν ἑπτά χιλιάδων χρόνων παρέλευσιν ἔσται. Πρό δέ τῆς αὐτοῦ Παρουσίας, ἐλεύσεται ὁ Ἀντίχριστος, καί γεννηθήσεται (ὡς φυσίν ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος Ῥώμης) ἐκ γυναικός μιαρᾶς, καί παρθένου μέν τό δοκεῖν, ἐξ Ἑβραίων δέ οὔσης, ἀπό τῆς φυλῆς Δάν, ὅς ἦν παῖς τοῦ Ἰακώβ, καί περιπατήσει δῆθεν, τήν κατά Χριστόν μετερχόμενος πολιτείαν, καί θαύματα ἐκτελέσει, ὅσα δῆτα καί ὁ Χριστός ἐνήργησε, καί νεκρούς ἀναστήσει· πλήν κατά φαντασίαν ἅπαντα πράξει, καί τήν γέννησιν, καί τήν σάρκα, καί τά λοιπά πάντα, ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος· καί τότε, λέγων, ἀποκαλυφθήσεται ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ἐν πάσῃ δυνάμει, καί σημείοις, καί τέρασι ψεύδους. Πλήν οὐκ αὐτός ὁ Διάβολος εἰς σάρκα μεταστοιχειωθήσεται, ὡς ὁ ἐκ Δαμασκοῦ φησίν Ἰωάννης· ἀλλ’ ἄνθρωπος ἐκ πορνείας γεννηθείς, πᾶσαν τήν τοῦ Σατανᾶ ἐνέργεια ὑποδεξεται, καί αἰφνηδόν ἐπαναστήσεται, εἶτα χρηστός καί ἐπιεικής ἅπασι δόξει, καί λιμός τότε μέγας γενήσεται· καί ἐπαρκέσει τῷ λαῷ δῆθεν, καί τάς θείας Γραφάς μετελεύσεται καί νηστείαν ἀσκήσει, καί βιασθήσεται ὑπό τῶν ἀνθρώπων, καί βασιλεύς ἀνακυρηχθήσεται, καί ἀγαπήσει πλεῖστα τό τῶν Ἑβραίων γένος, καί εἰς Ἱερουσαλήμ ἀποκαταστήσει, καί τόν ναόν αὐτῶν ἐγερεῖ. Πρό δέ ἑπτά χρόνων, ὡς φησί Δανιήλ, ἐλεύσεται Ἐνώχ καί Ἠλίας, κηρύσσοντες τῷ λαῷ, μή δέχεσθαι αὐτόν· ὁ δέ, συσχών αὐτούς τυρρανήσσει· εἶτα καί τάς αὐτών κεφαλάς ἐκκόψει· οἱ δ’ εὐσεβεῖν ηρημένοι, μακράν φεύξονται· οὕς ἐν ὄρεσιν εὑρών, διά δαιμόνων πειράσει· κολοβωθήσονται δέ τά ἑπτά ἔτη ἐκεῖνα, διά τούς ἐκλεκτούς, καί λιμός γενήσεται μέγας, τῶν στοιχείων ὅλων μετατραπέντων, ὡς ἀφανισθῆναι μικροῦ δεῖν ἅπαντας.

Μετά δέ ταῦτα, αἴφνης ὡσεί ἀστραπή οὐρανόθεν ἡ τοῦ Κυρίου Παρουσία γενήσεται, προπορευομένου τοῦ τιμίου αὐτοῦ Σταυροῦ, καί ποταμός πυρός κοχλάζων αὐτοῦ προπορεύσεται, πᾶσαν τήν γῆν τῶν μιασμάτων ἀποκαθαίρων. Συσχαιθήσεται δέ αὐτίκα ὁ Ἀντίχριστος, καί οἱ αὐτοῦ ὑπηρέται, καί παραδοθήσονται τῷ αἰώνιῷ πυρί.

Έπειτα, μας διάβασε την περιγραφή του Αγίου Ιππολύτου Ρώμης για τον Αντίχριστο: «Βασιλιάς του Ουρανού και της Γης είναι ο Χριστός. Ομοίως και εκείνος θα βασιλεύσει πάνω στη γη. Παρουσιάστηκε ο Χριστός ταπεινός σαν αρνί. Ομοίως και αυτός θα παρουσιαστεί αρχικά ταπεινός και ύστερα σαν λύκος. Περιτμήθηκε ο Χριστός, επειδή ήθελε να πληρώσει τον νόμο. Ομοίως και εκείνος θα κάνει περιτομή για να αποδείξει ότι τήρησε τον νόμο. Ο Χριστός απέστειλε τους Αποστόλους σε όλα τα έθνη. Και αυτός με τον ίδιο τρόπο θα στείλει ψευδαποστόλους για να ξεγελάσει τους ανθρώπους. Συσσώρευσε ο Χριστός στη βασιλεία Του όσους ήταν σκορπισμένοι. Ομοίως και εκείνος θα μαζέψει όλους τους Εβραίους. Έδωσε ο Χριστός στον Σταυρό του καλό σημείο στους χριστιανούς. Ομοίως θα και εκείνος θα δώσει στους πιστούς του κακό σημείο. Ο Χριστός παρουσιάστηκε με ανθρώπινη μορφή. Και αυτός με τον ίδιο τρόπο θα παρουσιαστεί σαν άνθρωπος. Ο Χριστός γεννήθηκε από το γένος των Εβραίων. Και αυτός θα γεννηθεί από το ίδιο γένος. Ο Χριστός αναστήθηκε. Ομοίως και εκείνος θα αναστήσει άλλους νεκρούς. Όλα αυτά όμως θα γίνουν κατά φαντασία από τον πλάνο, για να παραπλανήσει τους ανθρώπους. Αρχικά θα είναι ήσυχος, καλός, συμπαθητικός σε όλους, ευλαβής, φιλειρηνιστής. Δεν θα αγαπά την αδικία. Δεν θα θέλει τα δώρα. Δεν θα προσκυνά τα είδωλα. Τάχα θα αγαπά τις γραφές της Εκκλησίας. Θα τιμά τους ιερείς. Θα νιώθει ντροπή μπροστά στους γέροντες. Θα είναι εχθρός της επίκρισης. Δεν θα δίνει όρκο ποτέ. Θα φιλοξενεί τους ξένους. Θα βοηθά τους φτωχούς. Θα δείχνει ελεημοσύνη στα ορφανά. Θα συμπαραστέκεται στις χήρες και θα περιποιείται τους ασθενείς. Ύστερα από αυτά, θα κάνει σημεία και τέρατα. Θα καθαρίζει λεπρούς. Θα γιατρεύει παράλυτους. Θα αποβάλλει δαίμονες. Θα λέει προφητείες για το μέλλον. Θα προλέγει από μακρινή απόσταση. Θα ανασταίνει νεκρούς. Θα βρουν το φως τους πολλοί τυφλοί και θα κάνει πολλά θαύματα. Τελικά, αφού δουν οι άνθρωποι τις καλές του πράξεις και τις αρετές του, θα συγκεντρωθούν όλοι και θα ζητήσουν απ’ αυτόν να γίνει ο αρχηγός τους. Ακόμη, οι Εβραίοι θα του ζητήσουν να γίνει βασιλιάς τους, καθώς θα λέει ο ένας του άλλου “μήπως στην εποχή μας μπορούμε να βρούμε κανέναν άλλον σαν αυτόν; Μήπως παρουσιάστηκε κανείς άλλος άγιος άνθρωπος σαν αυτόν; Ας τον ανακηρύξουμε βασιλιά μας και ας δοκιμάσουμε να τον τοποθετήσουμε σαν αφέντη μας”».

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Η Θεία Κοινωνία και οι ασθένειες [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη. Ψυχήν σύν τῷ σώματι ἁγιασθείην, Δέσποτα, φωτισθείην, σωθείην, γενοίμην οἶκός σου τῇ τῶν Μυστηρίων μεθέξει τῶν ἱερῶν, ἔνοικόν σε ἔχων σύν Πατρί καί Πνεύματι, εὐεργέτα Πολυέλεε. (Ἀκολουθία τῆς Θ. Μεταλήψεως)

Συντονιστείτε! Την Κυριακή 21/4 στις 11:00 π.μ: Από την πορνεία στον Χριστό

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Ἡ Πόρνη ἐν κλαυθμῷ, ἀνεβόα οἰκτίρμον, ἐκμάσσουσα θερμῶς, τούς ἀχράντους σου πόδας, θριξί τῆς κεφαλῆς αὐτῆς, καί ἐκ βάθους στενάζουσα. Μή ἀπώσῃ με, μηδέ βδελύξῃ Θεέ μου, ἀλλά δέξαι με, μετανοοῦσαν, καί σῶσον, ὡς μόνος φιλάνθρωπος. (Κάθισμα Ὄρθρου Μεγάλης Τετάρτης)

Ο Ακάθιστος Ύμνος και τα λυσσασμένα σκυλιά οι Σταυροφόροι [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη. Πῶς τιμοῦμε τήν Παναγία κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ καί τί συνέβη κατά τήν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς ἀλώσεως τῆς Πόλης ἀπό τά λυσσασμένα σκυλιά, τούς Σταυροφόρους!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.