Επικαιρότητα

Το ‘πε και το ‘κανε ο Φιλάρετος! Και επισήμως σχίσμα στην νέα ουκρανική Εκκλησία

εικόνα άρθρου: Το ‘πε και το ‘κανε ο Φιλάρετος! Και επισήμως σχίσμα στην νέα ουκρανική Εκκλησία

Δέκα «μαχαιριές» στο Φανάρι

Η αποκαλούμενη Τοπική Σύνοδος του «Πατριαρχείου Κιέβου» (Κ.P.) βρίσκεται σε εξέλιξη στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βλαντιμίρ στο Κίεβο, με στόχο την αναβίωση του «Πατριαρχείου», ξεχωριστά από την «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» (OCU), και την απόρριψη του τόμου αυτοκεφαλίας που δόθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 6 Ιανουαρίου.

Ταυτόχρονα, η OCU διεξάγει ένα αντίπαλο φόρουμ που σκοπεύει να μεταδώσει στην ουκρανική κοινωνία την ανάγκη για ενότητα μέσα στην OCU και να αποτρέψει τους Ιεράρχες της να παρευρεθούν στο συμβούλιο του Φιλάρετου. Η πλειοψηφία των ιεραρχών της νέας Εκκλησίας προήλθε από το «Πατριαρχείο Κιέβου» και είχε χειροτονηθεί από τον ίδιο τον Φιλάρετο. Η ηγεσία της OCU δήλωσε νωρίτερα ότι ο Φιλάρετος δεν έχει δικαίωμα να συγκαλέσει σύνοδο του KP και ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει κανονικές και νομικές συνέπειες γι ‘αυτόν.

Το συμβούλιο άρχισε στις 11:00 τοπική ώρα με περίπου 100 άτομα να κάθονται στις θέσεις των «αντιπροσωπειών» και «επισκεπτών». Οι δημοσιογράφοι είχαν αρχικά αποκλειστεί από την είσοδό τους στην εκκλησία, αν και τελικά τους δόθηκε άδεια μετά από κάποιες οχλήσεις.

Στις 11:30 δηλώθηκε ότι υπήρχαν περισσότεροι από 200 αντιπρόσωποι και 50 φιλοξενούμενοι – αρκετοί ώστε ο Φιλάρετος να απευθυνθεί στο πλήθος και να δηλώσει επίσημα την Σύνοδο. «Έχουμε συγκεντρωθεί σε δύσκολες στιγμές», δήλωσε, «επειδή το UOC δεν είναι πλέον ενωμένο αλλά χωρισμένο και έχει ξεκινήσει ένας αγώνας εναντίον του Κ.Ρ., εναντίον των ιεραρχών του και εναντίον των κληρικών και των μελών της εκκλησίας. Βλέπουμε πόσο μικρό είναι το πατριαρχείο τώρα, αλλά έτσι ξεκίνησε η ίδρυσή του».

Ο Φιλάρετος είναι σίγουρος ότι, αν και το KP έχει γίνει και πάλι μικρό, ότι θα γίνει ξανά μεγάλο. Οι τέσσερις παρόντες ιεράρχες σκοπεύουν να χειροτονήσουν αρκετούς νέους ιεράρχες για να συνεχίσουν την ανάπτυξη του Κ.Π., ανακοίνωσε ο Φιλάρετος.

Εκτός από τις αντιπροσωπείες και τους φιλοξενούμενους, άλλοι τρεις ιεράρχες εντάχθηκαν στην Σύνοδο του Φιλάρετου: ο Επίσκοπος Ιωαφάφ του Βελγοροντ και Ομπογιάν (στη Ρωσία), ο επίσκοπος Φιλάρετος του Φαλέστι και Ανατολικής Μολδαβίας και ο επίσκοπος Πέτρος του Βαλαϊσκι (στη Ρωσία). Κανένας ιεράρχης από το εσωτερικό της Ουκρανίας δεν συμμετέχει επί του παρόντος στο συμβούλιο. Υπάρχουν επίσης αρκετοί αρχιμανδρίτες και άλλοι κληρικοί.

Ο Φιλάρετος μίλησε για τις ελλείψεις του τόμου από την Κωνσταντινούπολη, όπως έχει κάνει πολλές φορές, σημειώνοντας ότι δεν επιθυμεί να πάει από την εξάρτηση από τη Μόσχα στην εξάρτηση από την Κωνσταντινούπολη. Υποστήριξε επίσης ότι το «συμβούλιο ενοποίησης» της 15ης Δεκεμβρίου δεν ήταν τοπικό συμβούλιο της ουκρανικής εκκλησίας, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι προήδρευσε ο μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Το πλήθος ακούει προσεκτικά την ομιλία του Φιλαρέτου, διακόπτοντάς τον με χειροκροτήματα και κραυγές του: «Το Πατριαρχείο Κιέβου υπάρχει!»

Στον αντίποδα, περίπου 30 ιερείς έχουν συγκεντρωθεί στο φόρουμ της OCU σε μια αίθουσα συνεδρίων ξενοδοχείου. Ο Μητροπολίτης Επιφάνιος Dumenko δεν είναι παρών.

Τα 10 σημεία

Μετά το πέρας της Συνόδου του «Πατριαρχείου Κιέβου» οι αποφάσεις συνοψίστηκαν σε δέκα σημεία:

1)Η Τοπική Σύνοδος απορρίπτει την εκκαθάριση του «Πατριαρχείου Κιέβου» στις 15 Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι αποφασίστηκε απλώς με συλλογή υπογραφών κατόπιν αιτήματος της Κωνσταντινούπολης και όχι από το Τοπικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό. Χωρίς την εκκαθάριση του KP, δεν θα υπήρχε ούτε ένα συμβούλιο ενοποίησης ούτε η παροχή Τόμου αυτοκεφαλίας.
Υπενθυμίζουμε ότι ο «Μητροπολίτης» Μακάριος αποκάλυψε επίσης ότι η «Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία» δεν έχει επίσης διαλυθεί νόμιμα.

2) Το KP είναι νόμιμα εγγεγραμμένο στις κρατικές αρχές και συνεχίζει την ύπαρξη και τις δραστηριότητές του προς όφελος του ουκρανικού λαού.
Το ουκρανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε τον Μάιο ότι το KP εξακολουθεί να υπάρχει στο μητρώο του κράτους.

3) Ο επικεφαλής του KP συνεχίζει να είναι ο Philaret Denisenko, που εκλέχτηκε εφ όρου ζωής από το τοπικό συμβούλιο του KP στις 20-22 Οκτωβρίου 1995.

4) Το KP εξακολουθεί να είναι ο ιδιοκτήτης όλων των κεφαλαίων και περιουσιών που μεταβιβάζονται σ ‘αυτήν από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών, των μοναστηριών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.λ.π., σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις και συμφωνίες. Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι επίσης ιδιοκτησία του KP ως νομική οντότητα.

5) Όλα τα μοναστήρια και οι ενορίες της Επισκοπής του Κιέβου ανήκουν στη διοίκηση του «Πατριαρχείου Κιέβου», συμπεριλαμβανομένης της Μονής του Αγίου Μιχαήλ, όπου σήμερα υπηρετεί ο «Μητροπολίτης» Επιφάνιος.

6) Το KP συνεχίζει να κατέχει όλες τις μητροπόλεις, τα μοναστήρια, τα θρησκευτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις αδελφότητες και τις αποστολές που είναι νόμιμα εγγεγραμμένες σε αυτό. Οι οντότητες που έχουν εγγραφεί εκ νέου στο OCU αλλά επιθυμούν να συμμετάσχουν στο KP μπορούν να το πράξουν. Το Κ.Ρ. διατηρεί επίσης όλες τις μητροπόλεις και ενορίες του στο εξωτερικό.

7) Ο τόμος αυτοκεφαλίας που εξέδωσε η Κωνσταντινούπολη στις 6 Ιανουαρίου δεν αντιστοιχεί στο καθεστώς των αυτοκέφαλων Εκκλησιών και έτσι εξαρτάται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.

8) Το Τοπικό Συμβούλιο είναι ευγνώμων προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και το Πατριαρχείο για την επίλυση του ουκρανικού εκκλησιαστικού προβλήματος, αλλά δεν είναι ικανοποιημένο με το περιεχόμενο του τόμου αυτοκεφαλίας.

9) Το KP συνεχίζει να χρησιμοποιεί το καταστατικό που εγκρίθηκε στο συμβούλιο στις 13 Μαΐου 2016 και έχει εγγραφεί νόμιμα στο Υπουργείο Πολιτισμού στις 8 Ιουλίου 2016.

10) Το Τοπικό Συμβούλιο καλεί όλους τους πατριώτες να στηρίξουν το Κ.Ρ. καθώς αντιμετωπίζει προσπάθειες να το καταστρέψουν από μέσα, γεγονός που προκαλεί χαρά στους εχθρούς του. «Αλλά η αλήθεια είναι μαζί μας, οπότε ο Θεός είναι μαζί μας», καταλήγει η δήλωση.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα από την Σύνοδο.

Επιπλέον, επιλέχθηκαν νέοι επίσκοποι, με τον ίδιο τον Φιλάρετο να προτείνει δύο υποψηφίους.

Τέλος, ο Φίλαρετος δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το ότι δεν αναγνωρίζεται το KP. «Δεν χρειαζόμαστε την εκκλησία για αναγνώριση, αλλά για να είναι άγια και αποστολική», είπε.

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.