Ελένη Παπασταματάκη

Το Συναξάρι του Αγίου Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

εικόνα άρθρου: Το Συναξάρι του Αγίου Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη

«Εγέρθητι, ίνα προϋπαντήσεις τον Βασιλέα, διότι έρχεται!»…


Ενώ στις μέρες μας ο Πατριαρχικός θρόνος της Κωνσταντινούπολης έχει καταληφθεί από ανάξιους Πατριάρχες, στο εκκλησιαστικό παρελθόν ανήλθαν σε αυτόν, πρόσωπα θεοφιλή, ψυχές με Ορθόδοξο βίωμα και με μοναδική ανδρεία, άγιοι της Εκκλησίας μας οι οποίοι ως Αρχιεπίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως υπερασπίστηκαν την Πίστη μας. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Γερμανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως που εορτάζει στις 12 του μηνός Μαΐου.

Ο Άγιος Γερμανός γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 650 επί βασιλείας Κώνσταντος του Β΄ (641-668) από ενάρετους γονείς. Ο δε πατέρας του υπήρξε συγκλητικός του βασιλιά Ηρακλείου (610-641). Κατείχε εξέχουσα αρετή και ευσέβεια θαυμαστή.

Ο μακάριος Γερμανός ουδόλως επεθύμησε τα μάταια και απατηλά του κόσμου τούτου, αλλά έζησε στη γη ως άγγελος Θεού. Αφοσιώθηκε εξ’ ολοκλήρου στη μελέτη και στη θεωρία των θείων Γραφών και δια της αδιαλείπτου προσευχής μετείχε της Θείας Χάριτος. Ως δοχείο του Παναγίου Πνεύματος πότιζε την Εκκλησία με τα νάματα των θεοπνεύστων διδαγμάτων και έγινε ένας άγιος και άξιος Ποιμένας και Διδάσκαλος.

Αρχικά ως Επίσκοπος Κυζίκου αγωνίστηκε κατά της αίρεσης των Μονοθελητών, στο πλευρό του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κύρου, με αποτέλεσμα να εξοριστούν και οι δύο. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Κύρου στην εξορία και την καθαίρεση του αιρετικού ψευδοπατριάρχη Ιωάννη του αιρετικού (712-714) έλαμψε στη Βασιλεύουσα η ελπίδα και αναπτερώθηκε το ηθικό των χριστιανών καθώς η Σύνοδος που συγκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη εξέλεξε ως Πατριάρχη τον πλήρους Πνεύματος Αγίου, Γερμανό! «Ψήφω και δοκιμασία των θεοσεβεστάτων Πρεσβυτέρων και Διακόνων και παντός του ευαγούς Κλήρου και της Ιεράς Συγκλήτου και του φιλοχρίστου λαού της θεοφυλάκτου ταύτης και βασιλίδος πόλεως,η Θεία Χάρις η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα, μετατίθεται Γερμανόν τον Οσιώτατον Μητροπολίτην και Πρόεδρον της Κυζίκου Μητροπόλεως εις Επίσκοπον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος των πόλεων» .

Χαρά μεγάλη, ευλογία Κυρίου στη Βασιλεύουσα κατά την ενθρόνιση του νέου Πατριάρχη! Ο λαός ευχαριστούσε τον Θεό για τον Άγιο Πατριάρχη που τους έδωσε! Όλοι ήθελαν να πάρουν την ευλογία του και ο μακάριος Γερμανός απλόχερα ευλογούσε το ποίμνιο του Κυρίου!

Ανάμεσα στο πλήθος βρίσκονταν και μια ευλαβέστατη γυναίκα που κυοφορούσε. Πλησίασε και είπε «Ευλόγησον Δέσποτα, το συλληφθέν εν τη γαστρί μου». Και ο Άγιος αυτός Πατριάρχης αφού διείδε με τους διορατικούς του οφθαλμούς εκείνο το οποίο έμελλε να συμβεί είπε «Ο Κύριος ας ευλογήσει αυτό δια πρεσβειών του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου». Προφήτευσε έτσι ο Άγιος Γερμανός ότι θα γεννηθεί αρσενικό παιδί και ότι θα λάβει το όνομα του Αγίου Στεφάνου!

Μάλιστα η προφητεία αυτή επιβεβαιώθηκε και από θαύμα, καθώς η ευλογημένη εκείνη μητέρα είδε καθ’ όσον ευλογούσε ο Πατριάρχης, πύρινη φλόγα να εξέρχεται από το στόμα του. Και πράγματι η προφητεία εκπληρώθηκε και γεννήθηκε άρρεν που έμελλε να γίνει Ομολογητής της Πίστεως και προασπιστής της προσκύνησης των Αγίων Εικόνων! Ο Όσιος Στέφανος ο Νέος ο Ομολογητής, που αγωνίστηκε κατά της Εικονομαχικής, βλάσφημης αίρεσης και με τη ζωή του προασπίστηκε την Ορθότητα των δογμάτων απέναντι στον μιαρό βασιλιά Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο.

Αλλά και γι’ αυτόν τον βασιλιά προφήτευσε ο Άγιος Γερμανός ότι θα γίνει μεγάλος διώκτης της Εκκλησίας, όταν κατά τη βάπτισή του υπό του αγίου αυτού Πατριάρχη, το βρέφος κόπρισε μέσα στην κολυμβήθρα.

Ο Λέοντας Γ΄ ο Ίσαυρος, ο πατέρας του Κωνσταντίνου του Κοπρώνυμου, ήταν αυτός που ξεκίνησε τον πόλεμο κατά των Αγίων Εικόνων και αυτόν έλεγξε σθεναρά ο Άγιος Γερμανός ως Αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης. Ντροπιασμένος και οργισμένος μαζί του ο βασιλιάς σκέφτηκε να απομακρύνει με συκοφαντίες τον άγιο Πατριάρχη.

Σε αυτό τον βοήθησε ένας μαθητής του Αγίου, ο πρεσβύτερος Αναστάσιος ο οποίος πρόδωσε τον διδάσκαλό του, όπως ο Ιούδας τον Κύριο. Ο Αναστάσιος υποσχέθηκε στον βασιλιά να βοηθήσει στην κατάργηση των Αγίων Εικόνων, κινούμενος από τη φιλοδοξία του να ανέλθει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης…

Και ας σταθούμε σε αυτό το σημείο, διότι είναι μία εξήγηση για ό,τι ζούμε στις μέρες μας με αυτήν την αίρεση του Οικουμενισμού που έχει αλώσει Πατριαρχεία και Αρχιεπισκοπές. Ο Λέοντας ως βασιλιάς, δηλαδή κοσμικός άρχοντας, δεν μπορούσε να βλάψει την Εκκλησία παρά μόνο με τη βοήθεια ιεραρχών και ιερέων, ανθρώπων αλαζόνων, φίλαρχων και φιλόδοξων υποταγμένων στα πάθη τους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν έτοιμοι να προδώσουν την Πίστη τους προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αμαρτωλές ορέξεις τους.

Ο Λέοντας ο Ίσαυρος βρήκε τον πρεσβύτερο Αναστάσιο, όπως αργότερα ο Λέοντας ο Ε΄ θα έβρισκε τον Θεόδοτο, έναν ειδωλολάτρη, παραδομένο στις ηδονές και τον Ιωάννη Γραμματικό επίσης, σύμμαχο των δυνάμεων της αποστασίας. Να σημειωθεί ότι και οι δύο ήταν πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως. Σήμερα συμβαίνει κάτι ανάλογο, διότι οι σημερινοί κοσμικοί άρχοντες έχουν βρει Ιεράρχες πλήρεις κοσμικού φρονήματος και ματαιοδοξίας, χλιαρούς στην Πίστη και αλαζόνες, οι οποίοι έχουν γίνει τα τέλεια πιόνια άθεων κυβερνώντων και παγκόσμιων εξουσιαστών.

Όμως ο Άγιος Γερμανός στάθηκε στο ύψος της αρχιερατικής του αποστολής. Με τη μάχαιρα του Πνεύματος φίμωσε τους αιρετικούς και στον βασιλιά είπε με παρρησία «Δεν αρμόζει εις σε βασιλεύ να υψωθής απειθαρχών κατά του Θεού και Πλάστου σου, του δωρήσαντος εις σε την ζωήν και την βασιλεία… Γνώριζε ότι εγώ δια την τιμή των Αγίων Εικόνων, όχι μόνον να κακοπαθήσω, αλλά και να αποθάνω είμαι έτοιμος και μάλιστα δια την Εικόνα του Χριστού μου, όστις έχυσε το αίμα Του, ίνα ανακαινίση την πεσούσαν εικόνα της ψυχής μου… Μη θέλεις λοιπόν να γίνης, μετά των απίστων, κληρονόμος της αιωνίου κολάσεως».

Ο βασιλιάς, μόλις άκουσε αυτό τον έλεγχο του Πατριάρχη Γερμανού, οργίστηκε πολύ και του έδωσε ένα ισχυρότατο ράπισμα. «Φύγε κακή κεφαλή εξ οφθαλμών μου, μη χάσεις και τη ζωή σου». Ο Άγιος υπέμεινε το ράπισμα ως ο Χριστός, και αποχώρησε διωγμένος.

Όμως η μανία του διαβόλου από την οποία είχε κυριευτεί ο Λέοντας, τον οδήγησε να κάνει πολλά ακόμα φρικτά πράγματα.

Κάλεσε τον σοφό διδάσκαλο και οικουμενικό γυμνασιάρχη -ήταν ο επικεφαλής των σοφών διδασκάλων που δίδασκαν στην τεράστια βιβλιοθήκη της Αγιάς Σοφιάς με τα επτακόσιες χιλιάδες βιβλία- και τον ρώτησε και αυτόν για τις Εικόνες. Εκείνος του αποκρίθηκε ότι συμφωνεί κατά πάντα με τον αγιώτατο Πατριάρχη και ότι από χιλιάδες βιβλία αποκαλύπτεται η θαυματουργική Χάρη των Αγίων Εικόνων. Ακόμα περισσότερο οργίστηκε και καθώς μέσα του κατοικούσε ο διάβολος, ο βασιλιάς, έδωσε διαταγή να βάλουν φωτιά στη βιβλιοθήκη της Αγιάς Σοφιάς και να καούν οι διδάσκαλοι, οι μαθητές και όλα τα βιβλία!

Την άλλη μέρα ο δυσώδης Λέοντας διέταξε να βγάλουν από τις Εκκλησίες τις Άγιες Εικόνες και να τις καταστρέψουν. Τότε ο Πατριάρχης εισήλθε στην Αγία Σοφία και με ποταμούς δακρύων προσευχόταν μέσα στο Ιερό Βήμα. Ακούμπησε έπειτα το ωμοφόριό του πάνω στην Αγία Τράπεζα και πήρε τη μεγάλη Εικόνα του Χριστού και κατέβηκε στον γιαλό για να την αποστείλει μέσω της θάλασσας στον Πάπα Ρώμης Γρηγόριο προκειμένου να διαφυλαχθεί. Έγραψε και ένα σημείωμα «Γερμανός ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προς σε τον Πάπα Ρώμης Γρηγόριο. Γνώριζε ότι εδώ είναι μεγάλη σύγχυση εις την Εκκλησία του Θεού, επειδή εξαπελύθη φοβερός διωγμός…Επειδή είναι μέγας ο κίνδυνος δια τας αγίας Εικόνας και επειδή εκεί υπάρχει ησυχία, σου αποστέλλω την Αγία Εικόνα του Χριστού και δέξου αυτήν».

Αφού προσευχήθηκε θερμά δεόμενος στο Θεό να καταπαύσει τη σύγχυση στην Εκκλησία και απευθυνόμενος στην Αγία Εικόνα είπε «Δέσποτα Χριστέ, όστις είσαι εζωγραφισμένος εις ταύτην την αγίαν Εικόνα, φύλαξον σεαυτόν και ημάς, διότι απολλύμεθα». Αυτά είπε και έριξε την Εικόνα στη θάλασσα. Και ώ του θαύματος! Η Εικόνα στάθηκε όρθια και έτρεχε επάνω στη θάλασσα σαν σε δρόμο και σε μία ημέρα έφτασε στη Ρώμη!

Ιδού τα θαύματα! Ιδού η Χάρη των Αγίων Εικόνων! Πιστεύουμε σήμερα οι χλιαροί χριστιανοί σε αυτόν τον Θεό, τον μόνο αληθινό Θεό, τον Ζώντα Κύριο; Πιστεύουν σήμερα οι Ιεράρχες, αυτοί που ευλογούν τα αντισηπτικά μαντηλάκια επάνω στις Άγιες Εικόνες;; Όχι δεν πιστεύουν! Δεν πιστεύουν αδερφοί και μη παρασυρόμαστε και εμείς από την πλάνη τους! Ας μας καθοδηγούν μόνο οι πράξεις και η βιοτή των Αγίων μας, αν θέλουμε να δούμε Πρόσωπο Κυρίου εν ημέρα Κρίσεως!

Στην Ρώμη… Άγγελος Κυρίου εμφανίζεται στον Πάπα καθ’ ύπνον και του λέει «Εγέρθητι, ίνα προυπαντήσεις τον Βασιλέα, διότι έρχεται!»… Το πρωί ο Πάπας Ρώμης Γρηγόριος με τους κληρικούς και τους άρχοντες κατέβηκαν στον Τίβερη ποταμό με θυμιάματα και λαμπάδες και είδαν τη Δεσποτική Εικόνα να στέκεται στα νερά όρθια.

Τότε ο Πάπας Γρηγόριος απευθυνόμενος στην Εικόνα είπε «Δέσποτα Χριστέ, εάν ήλθες προς ημάς, είσελθε μόνος Σου εις το πλοίον, επειδή εγώ είμαι ανάξιος να Σε παραλάβω» και έτσι έγινε.

Πίσω στην Αγια- Σοφιά οπλισμένοι στρατιώτες του Λέοντα, όρμησαν στον Άγιο Πατριάρχη Γερμανό και χτυπώντας τον βάναυσα, τον έβγαλαν εκτός της Εκκλησίας, με βρισιές και με πληγές… Το έτος 729.

 Ο άγιος Γερμανός, εξόριστος από τον Πατριαρχικό θρόνο, αποσύρθηκε σε πατρικό κτήμα με τα πνευματικά του τέκνα και διήλθε το υπόλοιπο της ζωής του με προσευχές, άσκηση και συγγραφή πλείστων συγγραμμάτων. Το έτος 740 αναπαύθηκε εν Κυρίω σε προχωρημένη ηλικία και το θαυματουργό του λείψανο γιάτρεψε πολλές ασθένειες.

Το έτος 754 αναθεματίστηκε από την Ψευδοσύνοδο της Ιέρειας, όμως στη συνέχεια δικαιώθηκε και εξυμνήθηκε από τη Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο το 787, η οποία καταδίκασε τους Εικονομάχους και και αναστήλωσε τις άγιες Εικόνες!

Τις πρεσβείες του Αγίου Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και όλου του χορού των Ομολογητών Αγίων να έχουμε! Αμήν!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Ο βίος του Οσίου Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων του Ομολογητή

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. "Κλῆσιν ἀγγελώνυμον ἐσχηκώς, ἰσάγγελος ὤφθης, ἐν τῷ κόσμῳ μετά σαρκός, ὡς ἱερομύστης, καί στῦλος Ἐκκλησίας, ἔνθεν, ὦ Μιχαήλ σε, Χριστός ἐδόξασε" (Μεγαλυνάριον)

Ο Βίος του Οσίου Σεργίου του Ομολογητή

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη αρθρογραφεί για katanixi.gr. Ούτε η διαφύλαξη της οικογένειας από τις ταλαιπωρίες ούτε το κύρος και η ένδοξή του καταγωγή, ούτε ο πλούτος που κατείχε και όλα τα επίγεια, στάθηκαν ικανά να τον κρατήσουν μακριά από την Ομολογία…

Όσιος Ιωάννης Ηγούμενος της Μονής των Καθαρών, ο Ομολογητής

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. «Γρηγορείτε και προσέχετε Πατέρες και αδερφοί, για να μη καταντήσετε έρμαια του διαβόλου και αρνηθείτε την προσκύνηση των πανσέπτων Αγίων Εικόνων, γιατί εμένα δεν θα με ξαναδείτε πλέον σε αυτήν τη ζωή»…

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.