«ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΤΕΤΕΛΕΚΑ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΕΤΗΡΗΚΑ» ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΚΕΙΤΑΊ ΜΟΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ!

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978!

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥ: 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019! 

 ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ!

Στην επίγεια ζωή όλα τελειώνουν! Συνεπώς και η ποιμαντική ιερά Διακονία εκ μέρους ενός Μητροπολίτου πρέπει να έχει ένα τέλος! Βεβαίως οι ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας ορίζουν ως ΙΣΟΒΙΟΝ τον Αρχιερέα μιας γεωγραφικής περιοχής! Πλην όμως η αύξησις του μέσου όρου ζωής εις την εποχήν μας συχνά έχει ως αποτέλεσμα ο Αρχιερεύς να φθάνη εις βαθύτατον γήρας, οπότε οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν!

Τότε όμως το εμφανιζόμενον έλλειμμα το συμπληρώνουν πρόσωπα της αρχιερατικής «αυλής», τα οποία όμως, αποβλέποντα συνήθως προς το ίδιον όφελος, κατά κανόνα βλάπτουν και την υστεροφημίαν του γηρασμένου Αρχιερέως, αλλά και την Μητέρα Εκκλησίαν!  

Ζωηρά έχουν αποτυπωθή εις την μνήμην μου τα πρόσωπα δύο Συνοδικών Αρχιερέων κατά την περίοδον 2015-2016, όταν διετέλεσε Συνοδικόν Μέλος και η ελαχιστότης μου! Ο ένας καθόταν ακριβώς απέναντί μου, ο δε έτερος ακριβώς δίπλα μου και αριστερά! Αμφότεροι σχεδόν καθ’ όλην την διάρκειαν της Συνοδικής Συνεδρίας είχαν παραδοθή στην αγκαλιά του Μορφέως!  

Συνεπώς, πλην των άλλων σκέψεων και συλλογισμών, το θέαμα αυτό συνέβαλε, ώστε να αποφασίσω την υποβολήν της παραιτήσεώς  μου, όπερ και εγένετο την 17ην Αυγούστου 2019, ημέραν της εις Επίσκοπον χειροτονίας μου (ως Μητροπολίτου Ταλαντίου 17 Αυγούστου 1976).

Η υποβληθείσα παραίτησις εγένετο αποδεκτή, εξεδόθη δε το από 12.09.2019 αναγκαίον Προεδρικόν Διάταγμα (ΦΕΚ Νο742/16.09.2019,τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) δια του οποίου απηλλάγην των καθηκόντων μου.

Παραθέτω, λοιπόν, στη συνέχεια το κείμενον της παραιτήσεώς μου δια την ιστορίαν και ΣΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩ.

ΣΗΜΕΡΑ ΚΛΕΊΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ BLOG: mkka.blogspot.com, αφού ο έως χθες Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος σήμερα πια διανύει το στάδιο της αυτοσυγκεντρώσεως, της περισυλλογής, της αυτοκριτικής, προσευχόμενος εφ’ εξής «υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του Λαού αγνοημάτων».   

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 24η  Νοεμβρίου 2019

Καλαβρύτων Αμβρόσιος, Το τέλος μιας πολυετούς ταπεινής διακονίας