“Ἄραγε θὰ ἀποδειχθοῦν καὶ πάλιν, δίγλωσσοι καὶ δίβουλοι ὅπως πολλάκις συνέβῃ εἰς τὸ παρελθόν;”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com την ακόλουθη επιστολή των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 21.8/3.9.2022
Ἁγίου Ἀποστόλου Θαδδαίου

ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ( !!! ) συσκέφθηκαν καὶ ἀποφάσισαν οἱ ἡγούμενοι τῶν Ἁγιορείτικων Μονῶν τὴν 20.8/2.9.2022. Μὲ τὸν πρωτάκουστο αὐτὸ τρόπο, (τῆς μὴ ψηφοφορίας), συγκατένευσαν ἀνίερα στὴν ἔξοδο τῆς Πανίερης καὶ Πανύμνητης Εἰκόνας του «Ἄξιόν ἐστιν» ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ προορισμὸ τὴν Κομοτηνὴ Θράκης τὴν 24.8/6.9.2022.

Ἡ συντριπτική διπρόσωπη μειοψηφία, ὅπως τὸ ἱστορικὸ παρελθὸν ἔχει καταγράψει, μὲ τὸ τέχνασμα αὐτὸ ἀπέσπασε τὴν συναίνεση τῶν ἡγουμένων γιὰ τὴν μεταφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, χωρὶς ἔστω τὴν μικρὴ ἀναβολὴ μιᾶς ἢ δυὸ ἡμερῶν, ὥστε νὰ μὴ συμπέσει μὲ τίς ἑκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις τῆς Καβάλας καὶ Θάσου ποὺ θὰ λήξουν στὶς 24.8/6.9.2022, παρισταμένου καὶ συλλειτουργοῦντος τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου μετά τῶν Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου.

Αὐτὸ ποὺ συνέβῃ εἶναι μιὰ ἀντιγραφὴ καὶ ἀτέρμονη συνέχεια τῆς τακτικῆς τοῦ ἀπαξιωμένου Κολυμπαρίου, ὅπου κυριάρχησε ἡ ἀπόφαση τῆς ἀκρότατης μειοψηφίας: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ, ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ γνωστὰ τερτίπια τῆς Πατριαρχικῆς αὐλῆς, ὅπου τὸ συνοδικὸ σύστημα τῆς Ἐκκλησίας παραγκωνίζεται καὶ εὐτελίζεται, κατὰ πιθηκίζουσα ἀπομίμηση τοῦ παπικοῦ δικτατορικοῦ συστήματος.

Ἡ ἀπόφαση τῆς τωρινῆς συνάξεως τῶν ἡγουμένων ἀνακαλεῖ στὴ μνήμη μας τὰ τεκταινόμενα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει πρὸ καὶ μετὰ τῶν ἀπαραδέκτων παρεκκλίσεων τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης, Ἰούνιος 2016. Ἐνῶ εἶχαν ἀποφασισθεῖ, πρό Κολυμπαρίου, (μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸ Πρωτ. Φ.2/7/1085 Ἀπόφαση* τῆς Ἔκτακτης Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως Ἁγίου Ὄρους, τῆς 12//25-5.2016 πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίο καὶ μὲ κοινοποίηση πρὸς τίς δεκατέσσερις (14) Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες), ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα Ὀρθόδοξες θέσεις, ἀπεμπολήθηκαν ὕστερον ἀπό τήν διὰ δολίων ἐνεργειῶν τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει φιλοπατριαρχικὴς καὶ ἀντιδραστικῆς μειοψηφίας.

Κατὰ τὴν σύναξη τῶν ἡγουμένων 20.8/2.9.2022 ἀπεφασίσθῃ ἡ μὴ ἀποδοχὴ τῆς ἐλεύσεως τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου εἰς προσκύνησιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ ἡ συμμετοχή του εἰς τὰ ἐκεῖ ἐκκλησιαστικά δρώμενα.

Αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ Πρῶτος καὶ ἡ συνοδεύουσα τὴν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος ἀντιπροσωπεία θὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων;

Θὰ εἶναι συνεπεῖς μὲ τὴν ἀνώτατη ἀπόφαση τῆς συνάξεως τῶν ἡγουμένων τῆς μὴ ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἀνεπιθύμητον Ἐπιφάνιον, ἢ θὰ φορέσουν δι’ ἄλλην μίαν εἰσέτι φορὰν τὸ προσωπεῖο τῆς διπροσωπείας, κρούοντες, ἠθοποιῶν δίκην, τὸ δοξάρι τῆς εἰρωνείας, τῆς ἀπαξιώσεως καὶ τῆς καταφρονήσεως τῶν εὐσεβῶν;

Ἄραγε θὰ ἀποδειχθοῦν καὶ πάλιν, δίγλωσσοι καὶ δίβουλοι ὅπως πολλάκις συνέβῃ εἰς τὸ παρελθόν;

Θὰ εἶναι καὶ πάλιν συνπρωταγωνισταὶ τοῦ Ἐφιάλτη καὶ τοῦ Ἰούδα;

Ἐὰν παρ’ ὅλα ταῦτα ἐπισυμβεῖ τὸ ἀπευκταῖο, τότε αὐτὸ θὰ ἐπισύρει τὴν ἱερὰν ἀγανάκτησιν καὶ τὴν μῆνιν τῶν πιστῶν καὶ εὐσεβῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχοντες κατὰ νοῦν τό «Ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀσεβὴς εἰς βάθος κακῶν, καταφρονεῖ» (Παροιμ.18,3) τότε δικαίως, τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα θὰ ἐκφράσει καὶ κραυγάσει σὲ ὑπευθύνους καὶ συνυπευθύνους τὸ «Ἀνάθεμα ἔστω»!

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

*https://www.romfea.gr/ καί http://aktines.blogspot.com/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra