Χριστίνα Τράντζα

Ζήσε με την δροσιά του Ουρανού

εικόνα άρθρου: Ζήσε με την δροσιά του Ουρανού
Ποίημα της Χριστίνας Τράντζα

“Πῶς νά ξεχαστεῖ ἐκείνη
ἡ μοναδική Ἀ γ ρ υ π ν ί α…!!!
Αἰτία Μεγάλης Χαρᾶς στό Σύμπαν,
ὅταν ἔγινε ἡ Ἁγία Μνήμη
τοῦ Γενεθλίου σου στήν γῆ,
γλυκειά μας Μητέρα Παναγία!!!”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Πέρασε ἕνας ὁλόκληρος χρόνος
ἀπό τήν Γενέθλιο ἡμέρα Σου,
τότε πού «πόνεσες» πολύ
καί ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα
δάκρυσε ἡ Ἁγία Εἰκόνα Σου
Θεοτόκε, γλυκειά μας Μανούλα…!!!

Ἐσύ εἶσαι ἡ «Παρηγορήτριά» μας
καί ἡ «Παναγία τοῦ Γέροντα».
Βλέπουμε τόν Ἅγιο Γέροντά μας
μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Μάνας Παναγίας
καί τό πένθος μας γιά ἐκεῖνον ἔγινε χαρά,
πετάει ἐκεῖ ἡ ἁγιασμένη του ψυχή,
στοῦ Παραδείσου τά παλάτια τά ἱερά
μέ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων τά φτερά.

Σάν μωρό παιδί στήν ἀγκαλιά Της
κρατάει τόν Ἄξιο Γέροντά μας,
Ἐκείνη, μαζί μέ τόν Χριστούλη Της,
καί ρέουν στά μάγουλά του
τά ἀστείρευτα δάκρυά Της.
Εὐωδιάζει ὁ ἁγιασμένος τόπος Της,
θαυμαστά ραντίζεται καί ποτίζεται
ἡ πιστή ὀρθόδοξη ψυχή μας
ἀπό τά μ ύ ρ α τῆς Παναγίας.

Μέσα ἀπό τά δάκρυα
τῆς Δέσποινας Παναγίας,
γεύτηκε ἡ ἀνάξια ψυχή μας
μέ τίς πρεσβείες τοῦ Γέροντα
τήν πνευματική ἐπίσκεψη,
τῆς γλυκυτάτης Οὐράνιας
Θεϊκῆς Π α ρ η γ ο ρ ί α ς!

Πῶς νά ξεχαστεῖ ἐκείνη
ἡ μοναδική Ἀ γ ρ υ π ν ί α…!!!
Αἰτία Μεγάλης Χαρᾶς στό Σύμπαν,
ὅταν ἔγινε ἡ Ἁγία Μνήμη
τοῦ Γενεθλίου σου στήν γῆ,
γλυκειά μας Μητέρα Παναγία!!!

Ἐκείνη τήν εὐλογημένη ἡμέρα
πού ἀρχίζει ὁλόκληρος ὁ κόσμος,
μέσα ἀπ’ τήν Ἁγνή Παρθενία σου
νά ὀμορφαίνει καί νά ἀνακαινίζεται.

Μέ τήν εὐωδία τοῦ λιβανιοῦ,
ὁ ἁγιασμένος τόπος Σου κατακλύζεται,
καί μέ τοῦ ἁγνοῦ κεριοῦ τό φῶς,
μνημονεύονται τά ὀνόματα,
στήν Ἁγία «Προσκομιδή».

Προσέρχονται οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί,
σιωπηλά προσκυνοῦν
στέκονται ταπεινά καί Σέ κοιτοῦν…
Μπροστά στήν Ἁγία Εἰκόνα Σου,
μέ παρρησία πολλή…
τίς μέριμνες τῆς γήινης ζωῆς
καί τά βάσανα μονομιᾶς,
τά ἀφήνουν στά Ἅγια πόδια Σου,
Πάναγνε Θεοτόκε Παρθένε Μαρία.
Ἐσύ εἶσαι ἡ «Ὁδηγήτριά» μας
καί ἡ Π α ρ η γ ο ρ ή τ ρ ι ά μας.

Στό ψαλτήρι προχωρᾶ, μέ ρυθμούς γοργούς
ἡ ἑορταστική ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ζωντανά ὁλόκληρη ἡ Πάναγνη Ζωή Σου,
φανερώνεται κι’ ἁπλώνεται μέσα μας,
μυστικά μᾶς κερνᾶ ἀπ’ τήν Χάρη Σου,
ἡ ἁπαλή καί λεπτή Παρουσία Σου.

Δέν ἀκούγεται πλέον νά χτυπᾶ
ἡ καμπάνα γιά τήν Θεία Λειτουργία,
καί οἱ Ἄγγελοι μᾶς εἰδοποιοῦν
καί μᾶς καλοῦν στήν Θεία Μυσταγωγία,
στῆς μυστικῆς «κατακόμβης» μας
στά μονάκριβα γαλήνια μέρη… Καθώς,
ξεχωρίζουν οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ μας,
ἀπό τήν σημερινή σιωπηρή «παρωδία»…

Ὁ φόβος αὐτῆς τῆς ἀσθένειας
καί τοῦ πρόωρου θανάτου
ἔχει ριζώσει στά κατάβαθα τῆς ψυχῆς
καί στόν κόσμο παντοῦ ἔχει ἁπλωθεῖ,
καί κακῶς μέσα μας ἔχει ἐννοηθεῖ
τό «μυστήριον» τοῦ θανάτου.
Ἔτσι λοιπόν, σέ κάθε Ἱερό Ναό
ἀρνεῖται «πεισματικά» ἡ Ἱεραρχία
νά ὑποδεχθεῖ, ὅπως ἁρμόζει
τούς πιστούς μέ τήν ἀκλόνητη Πίστη,
μέ τήν πρέπουσα τιμή καί ἀξία.

Συνεχόμενα δέχεται ὁδηγίες κοσμικές
πλέον, ὁ κάθε «φοβισμένος» πιστός,
καλύπτοντας τό πρόσωπο μέ τήν μάσκα,
κι’ ἀλλοιώνοντας τό «ἀδιαπραγμάτευτο»
ὁμολογιακό καί ὀρθόδοξο φρόνημα.

Ἀγνοεῖ τό «μυστήριον» τῆς Ὑπακοῆς
στόν Παντεπόπτη Δεσπότη Χριστό.
Κι’ ἔπαψε νά ἀναζητεῖ τῆς νοερᾶς εὐχῆς
τήν γνήσια ἀδιάλειπτη προσευχή,
καί μέ τά δάκρυα τῆς δικῆς του ψυχῆς
νά ποτίζεται σάν τό δέντρο τῆς Πίστης,
μέ τό εὐωδιαστό μύρο τῆς ἁγιότητας.

Ἀναζητοῦν νά βροῦν παρηγοριά
καί στήριξη οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί
στήν Παντάνασσα Παναγία,
διά τοῦτο μετέχουν ὅλοι αὐτοί
σέ μεγαλειώδη Θεϊκή ἀγρυπνία.

Καί ἡ Κυρία τῶν Ἀγγέλων
Δέσποινα Παναγία
γεμίζει τίς καρδιές μας,
πάντοτε μέ τήν ἐλπίδα,
ἔτσι θαυματουργικά «κατέρχεται»
μέσα ἀπ’ τήν ἡρεμία τοῦ νοῦ,
«ἡ δροσιά τοῦ Οὐρανοῦ».

Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός
καί κατοικεῖ σέ ταπεινές ψυχές
πού διαρκῶς τόν ἱκετεύουν
καί τ’ Ἅγιο Φῶς φωτίζει
καί πληροφορεῖ τίς καρδιές
γιά τήν Ἀ λ ή θ ε ι α.

Μετέχουν Οὐράνιας εὐλογίας
τοῦτοι οἱ ταπεινοί πιστοί!
Λεπταίνει τήν συνείδηση,
τῆς εὐχῆς ἡ ταπεινή ἐργασία,
καί χαρίζει στήν κάθε ψυχή
τοῦ ἀΰλου τήν ἀπεραντοσύνη.
Ζοῦν οἱ ἀδελφοί μας αὐτοί
μέ τήν δροσιά τοῦ Οὐρανοῦ.

Τά «δῶρα τοῦ Οὐρανοῦ»,
δίνονται σ’ ὅποιον ζεῖ ἀληθινά
καί ταπεινά στήν πνευματική ζωή
μέ τήν Ὀρθόδοξη Ὁ μ ο λ ο γ ί α.
Ψυχή πού δοξολογεῖ τόν Κύριο,
τῆς χαρίζεται ἀπό τούτη τή ζωή,
«ἡ δροσιά τοῦ Οὐρανοῦ».

Μάθε ἀθλία μου ψυχή,
ἀπ’ τόν ἡγεμονικό σου νοῦ,
μέ τήν ἀδιάλειπτη εὐχή τοῦ Ἰησοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Γέροντά σου τήν εὐχή,
σταθερά νά περπατεῖς τήν ἀπλανῆ ὁδόν
στήν ὀρθόδοξη πνευματική σου ζωή,
μέσα στήν δροσιά τοῦ Οὐρανοῦ!

Ζήσε μέ τήν δροσιά τοῦ Οὐρανοῦ!

Ἀμήν, γένοιτο!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Γέροντα, θέλω την ευχή σου

Ποίημα της Χριστίνας Τράντζααποκλειστικά για την katanixi.gr Γέροντα, θέλω τήν εὐχή σου, μαζί σουστόν Παράδεισο πάλι νά περπατήσω, πῶς μπορῶ κι’ ἐγώ νά «κοινωνήσω»; Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Στό πέρασμα αὐτοῦ τοῦ «χρόνου»ἡ μνήμη σου,...

Το έργο της «Κατάνυξις»

Ποίημα της Χριστίνας Τράντζα Γιά ὅσους τό πολεμοῦν καί γιά ὅσους τό ἀγαποῦν τό ἱστολόγιον τῆς «Κατάνυξις» Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ποιός πονᾶ οὐσιαστικά κι’ ἀληθινά γιά αὐτό τό ἔργο τῆς «Κατάνυξις»; «Ὁ ἀσεβής...

Αληθινή αγάπη κι’ ευγνωμοσύνη!

Ποίημα της Χριστίνας Τράντζααποκλειστικά για την katanixi.gr «Ὤ πόση…! Σοῦ χρωστῶ Χριστέ μου ἀληθινή ἀγάπη κι’ αἰώνια εὐγνωμοσύνη»! Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr «Ὤ πόση…! Σοῦ χρωστῶ Χριστέ μου ἀληθινή ἀγάπη κι’ αἰώνια εὐγνωμοσύνη»! Μέσ’...

Το πέρασμα απ’ «της Άρτας το γεφύρι»

Ποίημα της Χριστίνας Τράντζααποκλειστικά για την katanixi.gr “Δέ τό σκέφτηκε ὅμως συνετά «τῶν Ἀρταίων» ἡ πολιτεία,ἐκεῖ στήν ἄκρη ἀπό τό πλατάνι, ἄς κτιζόταν μία ἐκκλησία Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Πότε θά ’ρθει ἡ μυρωδάτη...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.