Ανακοίνωση ομιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

31 χρόνους ιερέας αμαρτωλός…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἡ ὡριαία ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:

Α΄ μέρος ὁμιλίας:(σύντομη αναδρομή)

  • Ἀπό τόν ἀντιοικουμενιστικό ἀγῶνα στίς διώξεις καί στήν Ἀποτείχιση
  • Τό μποξ μέ τόν διάβολο ἀπ’ τή μία καί ἡ Χάρη τῆς Παναγίας ἀπ’ τήν ἄλλη
  • Ἡ προσφορά τῆς πρεσβυτέρας μου καί τῶν σαρκικῶν μου τέκνων
  • Τά πνευματικά μου τέκνα δίπλα μου στόν ἀγῶνα
  • Οἱ εὐχές τοῦ γέροντος Ἀγάθωνα

Β΄ μέρος ὁμιλίας:

  • Οἱ ἐγγύς καί οἱ μακράν μου σέ χρόνους διώξεων

Τήν Κυριακή Α΄ Ματθαίου, τῶν Ἁγίων Πάντων, 14 Ἰουνίου 2020, στίς 11:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἠμίν ἀγῶνα»

Ζωντανή ομιλία π.Νικολάου Μανώλη: “Δι υπομονής τρέχωμεν τον προκείμενον ημίν αγώνα”