π. Νικόλαος Μανώλης

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, «Ψευδαπόστολοι, Ψευδοπροφήτες και Ψευδοδιδάσκαλοι»

εικόνα άρθρου: Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, «Ψευδαπόστολοι, Ψευδοπροφήτες και Ψευδοδιδάσκαλοι»
Άρθρο του μακαριστού πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

“Όποιος λοιπόν συνεπικουρούμενος ἀπό τούς βέβηλους καί ἀκάθαρτους αἱρετικούς, διώχνει τούς πιστούς (δεχθῆτε τήν ἀλήθεια πού λέω), εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι κατακρίνει τόν Θεό, παρέα μέ τούς αἱρετικούς” (Άγιος Μάξιμος Ομολογητής)


Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

Οἱ αἱρετικοί καί ἡ ἀντιμετώπισή τους ἦταν πάντοτε μέλημα τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Γιατί εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νά προστατευτοῦν τά μέλη της ἀπό τή φθορά καί τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τήν ἀληθινή Πίστη. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁμολογητής, στό ἀκόλουθο ἀπόσπασμα τοῦ λόγου του, δίνει τή διάσταση τοῦ προβλήματος. Εὐχαριστῶ τόν αγαπητό ἀδελφό ἐν Χριστῷ, Φώτιο Μιχαήλ, γιά τόν κόπο τῆς παρούσης ἐργασίας.

Ὅπως λοιπόν αὐτός πού δέχεται τούς πραγματικούς Ἀποστόλους καί Προφῆτες καί Διδασκάλους, δέχεται τόν Θεό, ἔτσι καί ὅποιος δέχεται τούς ψευδαποστόλους καί ψευδοπροφῆτες καί ψευδοδισκάλους, δέχεται τόν διάβολο.

Ὅποιος λοιπόν συνεπικουρούμενος ἀπό τούς βέβηλους καί ἀκάθαρτους αἱρετικούς, διώχνει τούς πιστούς (δεχθῆτε τήν ἀλήθεια πού λέω), εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι κατακρίνει τόν Θεό, παρέα μέ τούς αἱρετικούς.” (Άγιος Μάξιμος Ομολογητής)


ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
ΨΕΥΔΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ[1]

Καί ἄλλο δέ σκοπίσωμεν ͘ Ὁ θεός ἐκλεξάμενος, ἐξήγειρεν ἀποστόλους, καί προφήτας, καί διδασκάλους, πρός τόν καταρτισμόν τῶν ἁγίων ͘ Ὁ δέ διάβολος, ψευδαποστόλους καί ψευδοπροφήτας, καί ψευδοδιδασκάλους κατά τῆς εὐσεβείας ἐκλεξάμενος ἐξήγειρεν, ὥστε καί τόν παλαιόν πολεμηθῆναι νόμον, καί τόν εὐαγγελικόν. Ψευδαποστόλους δέ, καί ψευδοπροφήτας, καί ψευδοδιδασκάλους μόνους νοῶ τούς αἱρετικούς ͘ ὧν οἱ λόγοι καί οἱ λογισμοί διεστραμμένοι εἰσίν.  

Ὥσπερ οὖν ὁ τούς ἀληθεῖς ἀποστόλους, καί προφήτας, καί διδασκάλους δεχόμενος, Θεόν δέχεται ͘ οὕτως καί ὁ τους ψευδαποστόλους, καί ψευδοπροφήτας, καί ψευδοδιδασκάλους δεχόμενος, τόν διάβολον δέχεται.  

Ὁ τοίνυν συνεκβαλών τούς ἁγίους τοῖς ἐναγέσι καί ἀκαθάρτοις αἱρετικοῖς (δέξασθε λέγοντα τήν ἀλήθειαν), τῷ διαβόλῳ προφανῶς τόν Θεόν συγκατέκρινεν.
(Περί τῶν πραχθέντων ἐν Βιζύῃ…,  , ΕΠΕ 15Γ,25. ΠΓ 90,144-145)

Ἄς ἐξετάσουμε καί ἕνα ἄλλο. Ὁ Θεός ἐξέλεξε καί ἀνέδειξε ἀποστόλους καί προφῆτες καί διδασκάλους γιά τόν καταρτισμό τῶν πιστῶν, ὁ διάβολος, ὅμως, ἐξέλεξε καί ἀνέδειξε ψευδαποστόλους καί ψευδοπροφῆτες καί ψευδοδιδασκάλους κατά τῆς εὐσέβειας, ὥστε καί ὁ παλαιός νόμος νά καταπολεμηθῆ καί ὁ εὐαγγελικός.

Ψευδαποστόλους καί ψευδοπροφῆτες καί ψευδοδιδασκάλους θεωρῶ μόνο τούς αἱρετικούς, τῶν ὁποίων οἱ λόγοι καί οἱ λογισμοί εἶναι διεστραμμένοι.

Ὅπως λοιπόν αὐτός πού δέχεται τούς πραγματικούς Ἀποστόλους καί Προφῆτες καί Διδασκάλους, δέχεται τόν Θεό, ἔτσι καί ὅποιος δέχεται τούς ψευδαποστόλους καί ψευδοπροφῆτες καί ψευδοδισκάλους, δέχεται τόν διάβολο.

Ὅποιος λοιπόν συνεπικουρούμενος ἀπό τούς βέβηλους καί ἀκάθαρτους αἱρετικούς, διώχνει τούς πιστούς (δεχθῆτε τήν ἀλήθεια πού λέω), εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι κατακρίνει τόν Θεό, παρέα μέ τούς αἱρετικούς.


  • [1] Ἀντιγραφή ἀπό τό ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ, τοῦ Ἁγιορείτου ἱερομονάχου Βενεδίκτου – Ἱερά Καλύβη ‘’Ἅγιος Σπυρίδων Α΄- Νέα Σκήτη – Ἅγιον Ὄρος

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Ο εργαζόμενος την αρετήν της ειρήνης

Άρθρο του μακαριστού πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. Ἡ εἰρήνη καί ὁ ἁγιασμός εἶναι δυό ἀναγκαῖες προϋποθέσεις γιά ὅποιον ζητάει μέ πόθο νά δεῖ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ἡ εἰρήνη εἶναι τό θεμέλιο στό ὁποῖο στηρίζεται ὁ ἁγιασμός. (Διδαχές Ἁγίου Νεκταρίου)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.