ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

Η Ελένη Καμπούρη του Ευστρατίου γεννήθηκε το 1970 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ενεργό μέλος του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου «Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στηρίζει τον από το 2017 αποτειχισθέντα για λόγους Πίστεως πνευματικό της πατέρα Πρωτ. Νικόλαο Μανώλη, συμμετέχει εθελοντικά στις δραστηριότητες του Συλλόγου και αρθρογραφεί για την ιστοσελίδα «Κατάνυξη».
Δείτε όλο το βιογραφικό