Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη

Τί ἀποδεικνύουν τά Ἅγια Θεοφάνεια στόν καθένα ἀπό μᾶς; Πῶς θά μπορέσουμε νά εἰσπράξουμε τίς δωρεές;

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

π.Νικόλαος Μανώλης, Το Φως και η Αγάπη στους ανθρώπους [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Τά Θεοφάνεια, 06 Ἰανουαρίου 2020, ὁ π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Τό Φῶς καί ἡ Ἀγάπη στούς ἀνθρώπους».

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra