Επικαιρότητα

Σαλταούρας Χρήστος, Ούτω λέγει Κύριος (5)

εικόνα άρθρου: Σαλταούρας Χρήστος, Ούτω λέγει Κύριος (5)

Με το παρόν σύντομο άρθρο συνεχίζουμε την σειρά ευσύνοπτων μελετών, σε χωρία της Αγίας Γραφής στα οποία παρατηρείται το φαινόμενο της διακρίσεως Προσώπων στην Θεότητα. Το Τριαδικό Δόγμα, η διδασκαλία δηλαδή της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, ότι ο Θεός είναι Τριάδα Προσώπων, είναι κορυφαίας σημασίας.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 34:12 ( Εβραϊκό κείμενο ):

«και εγένετο λόγος Κυρίου (Γιαχβέ/ יְהוָה֙) προς τον Ιερεμίαν παρά (מֵאֵ֥ת) Κυρίου (Γιαχβέ/ יְהוָ֖ה), λέγων».

Στο εδάφιο έχουμε διάκριση Δύο θείων Προσώπων.

Ένας Γιαχβέ ενεργεί εκ μέρους άλλου Γιαχβέ, Ένας Κύριος ενεργεί εκ μέρους, για λογαριασμό, άλλου Κυρίου. Ένα θείο Πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους άλλου θείου Προσώπου.

Η χρήση της λέξης ΓΙΑΧΒΕ από το Εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για τα ΔΥΟ Πρόσωπα που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο, φανερώνει την ισοτιμία και Θεότητα των Δύο αυτών Προσώπων. Το ότι πρόκειται για διάκριση Δύο θείων προσώπων το καταλαβαίνουμε από την διατύπωση του θεοπνεύστου κειμένου που έχει την λέξη ΠΑΡΑ/ מֵאֵ֥ת – Ένα θείο Πρόσωπο, ο Κύριος/ Γιαχβέ, ενεργεί εκ μέρους ΑΛΛΟΥ θείου Προσώπου, ΑΛΛΟΥ Κυρίου / Γιαχβέ ! Ένας Γιαχβέ μεταφέρει λόγια άλλου Γιαχβέ στον Προφήτη Ιερεμία.

Δεν λέγει απλώς η Γραφή ότι εγένετο λόγος του Γιαχβέ προς τον Ιερεμία, αλλά ότι εγένετο λόγος του Γιαχβέ προς τον Ιερεμία ΑΠΟ τον Γιαχβέ ! Από ΑΛΛΟΝ Γιαχβέ δηλαδή!

Στην Αγία Γραφή παρατηρείται η ύπαρξη της φράσης ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ. Την φράση αυτή την βρίσκουμε και στα Ελληνικά όπως στο εδάφιο Τιμόθεον Β 1: 18 αλλά και στα Εβραϊκά όπως στο εδάφιο Γένεση 19:24.

«δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ» Τιμόθεον Β 1: 18.

«καὶ Κύριος (Γιαχβέ) ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου (Γιαχβέ) ἐξ οὐρανοῦ» Γένεση 19:24 (Εβδομήκοντα βλέπε και Εβραϊκό).

Απόσπασμα από τον Προφήτη Οβδιού ή Αβδιού όπως αλλιώς λέγεται :

«ΟΡΑΣΙΣ ᾿Οβδιού. Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ· ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ Κυρίου, καὶ περιοχὴν εἰς τὰ ἔθνη ἐξαπέστειλεν. ἀνάστητε, καὶ ἐξαναστῶμεν ἐπ᾿ αὐτὴν εἰς πόλεμον» (Κείμενο Εβδομήκοντα – Οβδιού 1:1).

Και κατά το Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο : «Όρασις Αβδιού. Ούτω λέγει Κύριος (אֲדֹנָ֨י / Αδωνάι) ο Θεός (יְהוִ֜ה /Γιαχβέ) περί του Εδώμ· Ηκούσαμεν (שָׁמַ֜עְנוּ) αγγελίαν παρά (מֵאֵ֤ת) Κυρίου (יְהוָה֙ /Γιαχβέ ) και μηνυτής απεστάλη προς τα έθνη, Εγέρθητε και ας εγερθώμεν εναντίον αυτού εις πόλεμον» (Μασοριτικό – Αβδιού 1:1).

Ο Προφήτης Οβδιού (Αβδιού) αναφέρει τα λόγια του Θεού προς τον λαό της Ιδουμαίας δηλαδή τους απογόνους του Εδώμ. Εδώμ σημαίνει «κόκκινος» στα Εβραϊκά και ήταν το προσωνύμιο του Ησαύ αδελφού του Ιακώβ και υιού του Ισαάκ. Ο Ησαύ (Εδώμ) ήταν ο γενάρχης των Ιδουμαίων.

Ας έρθουμε τώρα στα λόγια του Θεού όπως τα καταγράφει ο Προφήτης.

«Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ· ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ Κυρίου» !

Ο Κύριος ο Θεός λέγει ότι άκουσε είδηση από άλλον Κύριο !

Κατά την ακρίβεια του Εβραϊκού κειμένου ο Γιαχβέ λέγει ΑΚΟΥΣΑΜΕ (!!!) από τον Γιαχβέ !!!

«Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός (Αδωνάι Γιαχβέ) περί του Εδώμ. Ηκούσαμεν αγγελίαν παρά Κυρίου (Γιαχβέ)» !

Ο Αδωνάι Γιαχβέ λέγει ότι «Ηκούσαμεν» από τον Γιαχβέ. Διακρίνει ο Γιαχβέ τον εαυτό του από άλλον Γιαχβέ ! Και μάλιστα ο Ομιλών Γιαχβέ παρουσιάζεται να είναι περισσότερα του Ενός Πρόσωπα γιατί χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό – «Ηκούσαμεν» !

Από τα παραπάνω εκτεθέντα διαπιστώνουμε την διάκριση Προσώπων στην Θεότητα. Ο Θεός είναι Τριαδικός. Πατήρ – Υιός – Άγιον Πνεύμα. Ο Γιαχβέ χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό αναφερόμενος στον εαυτό του, φανερώνεται έτσι ότι είναι περισσότερα του Ενός Πρόσωπα και επιπλέον διακρίνει τον Εαυτό του από άλλον Γιαχβέ ! Δηλαδή στο εδάφιο Αβδιού 1:1 κατά την ακρίβεια του Εβραϊκού κειμένου έχουμε ΤΡΙΑ Πρόσωπα του Ενός Θεού.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δείτε σχετικά
– Σαλταούρας Χρήστος, Ούτω λέγει Κύριος (1) 
– Σαλταούρας Χρήστος, Ούτω λέγει Κύριος (2) 
– Σαλταούρας Χρήστος, Ούτω λέγει Κύριος (3) 
Σαλταούρας Χρήστος, Ούτω λέγει Κύριος (4)

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

17 Μάι

Στάρετς Ανατόλιος της ‘Οπτινα: Να μη φοβήσαι τις θλίψεις, αλλά μάλλον να φοβήσαι την ολέθριον αίρεσιν

Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

Πατερικά

14 Μάι

Γέρων Αγάθων Κωνσταμονίτης, Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας (Πάσχα 2009) [Κείμενο & Βίντεο]

Η πραγματική παρακαταθήκη του μακαριστού γέροντος Αγάθωνος Κωνσταμονίτη ήταν ότι σωτηρία υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθοδοξία. Μετά από αυτή τη βασική παραδοχή δίδασκε την υπομονή και την ευχή!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.