Συνεργατες

Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (ΣΤ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (ΣΤ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὅπου εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη, ἐκεῖ εἶναι καί ἡ φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ( Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΣΤ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, μέ πνευματικά λόγια ἀγάπης καί ἀλήθειας μέσα ἀπό τήν καρδιά του, μᾶς γράφει ὅτι: «Πρέπει κάθε ἕνας νά στοχάζεται τόν ἑαυτό του καί νά προσέχει μέ φρονιμάδα, ὥστε νά ἔχει τό θάρρος σέ μονάχη τήν ἐλπίδα, χωρίς τή λύπη γιά τόν Θεό καί τήν ταπείνωση, οὔτε πάλι νά θαρεύεται στήν ταπεινοφροσύνη καί στά δάκρυα, χωρίς τήν πνευματική ἐλπίδα καί χαρά πού ἔρχονται μαζί μέ τ᾿ ἄλλα». (6)

Κι᾿ ἀλλοῦ πάλι ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, γράφει: «Γίνεται καί λύπη χωρίς πνευματική ταπείνωση, καί ἐκεῖνοι πού θλίβονται ἔτσι, νομίζουνε πώς αὐτό τό πένθος καθαρίζει τίς ἁμαρτίες, ἀλλά μάταια πλανιοῦνται, ἐπειδής εἶναι στερημένοι ἀπό τή γλυκύτητα τοῦ Πνεύματος πού γίνεται μυστικά μέσα στό νοερό θησαυροφυλάκιο τῆς ψυχῆς καί δέν γεύουνται ἀπό τή χρηστότητα τοῦ Κυρίου.

Γιά τοῦτο οἱ τέτοιοι ἄνθρωποι ἀνάβουνε γρήγορα καί θυμώνουνε καί δέν μποροῦνε νά καταφρονήσουνε ὁλότελα τόν κόσμο καί τά τοῦ κόσμου.

Μά ὅποιος δέν τά καταφρονέσει ὁλότελα τοῦτα, καί δέν ἀποχτήσει μίσος μ᾿ ὅλη τήν ψυχή του γι᾿ αὐτά, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποχτήσει ποτέ βέβαιη κι᾿ ἀδίσταχτη ἐλπίδα πώς θά σωθεῖ, ἀλλά τριγυρίζει παντοτινά μέ ἀμφιβολία ἐδῶ κι᾿ ἐκεῖ, ἐπειδή δέν ἔβαλε θεμέλιο ἀπάνω σέ πέτρα».

Κι᾿ ἀλλοῦ ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, λέγει ὅτι: «Τό πένθος εἶναι διπλό κατά τίς ἐνέργειες: Σάν νερό σβύνει μέ τά δάκρυα ὅλη τή φλόγα τῶν παθῶν, καί ξεπλύνει τήν ψυχή ἀπό τόν μολυσμό πού προξενοῦσε στήν ψυχή· καί πάλι σάν φωτιά ζωοποιεῖ μέ τήν παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος κι᾿ ἀνάβει καί πυρώνει καί ζεσταίνει τήν καρδιά καί τήν ἀνάβει στόν ἔρωτα καί στόν πόθο τοῦ Θεοῦ».

Καί σέ ἄλλο μέρος ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, πάλι γράφει: «Ὅποιος συλλογίζεται μέ αἴσθηση τῆς ψυχῆς πώς εἶναι ἀνάξιος νά δεχτεῖ τόν Θεό καί πώς ἡ πολιτεία του, ὅσο καλή κι᾿ ἄν εἶναι, εἶναι τιποτένια μπροστά στήν πολιτεία τῶν Ἁγίων, χωρίς ἄλλο θά πενθήσει μέ ἐκεῖνο τό πένθος «τό Χαροποιόν πένθος καί τή Χαρμολύπη».

Τό ὁποῖο εἶναι ἀληθινά μακαριώτατο, καί ἀπό τό ὁποῖο ἔρχεται κι᾿ ἡ ὅλη ἐκείνη ἡ παρηγοριά, καί κάνει τήν ψυχή πραεία· γιατί ἡ χαρά πού ἔρχεται ἀπό τή θλίψη εἶναι ὁ ἀρραβώνας τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν»

Κι᾿ ἀλλοῦ ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, μᾶς λέγει γιά τήν μακαρία ἀρετή τῆς ταπεινοφροσύνης ὅτι: «Ὅπου εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη, ἐκεῖ εἶναι καί ἡ φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Κι᾿ ὅπου εἶναι φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐκεῖ εἶναι καί φωτοχυσία τοῦ Θεοῦ καί Θεός μέ σοφία καί γνώση τῶν Μυστηρίων Του.

Κι᾿ ὅπου εἶναι αὐτά, ἐκεῖ εἶναι κι᾿ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, κι᾿ ἡ γνώση τῆς Βασιλείας, κι᾿ οἱ κρυφοί θησαυροί τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ, πού μέσα τους εἶναι καί τό φανέρωμα τῆς πνευματικῆς φτώχειας.

Κι᾿ ὅπου εἶναι αἴσθηση πνευματικῆς φτώχειας, ἐκεῖ εἶναι καί τό χαρούμενο πένθος, ἐκεῖ εἶναι καί τά παντοτινά δάκρυα, πού καθαρίζουνε ἐκείνη τήν ψυχή πού τά ἀγαπᾶ καί τήν κάνουνε ὁλόκληρη φωτεινή.

Ὤ, δάκρυα πού ἀναβλύζετε ἀπό Θεϊκόν φωτισμό κι᾿ ἀνοίγετε τόν οὐρανό καί μοῦ προξενᾶτε Θεϊκή παρηγοριά!

Γιατί ἀπό τή χαρά κι᾿ ἀπό τόν πόθο πού ἔχω, λέγω πάλι καί πολλές φορές τά ἴδια;

Γιατί ὅπου εἶναι πλῆθος δάκρυα μέ γνώση ἀληθινή, ἐκεῖ εἶναι καί λάμψη Θείου Φωτός, κι᾿ ὅπου εἶναι λάμψη Θείου Φωτός, ἐκεῖ εἶναι κι᾿ ὅλα τά καλά, κι᾿ ἐκεῖ εἶναι τυπωμένη μέσα στή καρδιά κι᾿ ἡ σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπ᾿ ὅπου προέρχονται ὅλοι οἱ καρποί τῆς ζωῆς.

Ἀπό τά δάκρυα γιά τόν Χριστό βγαίνουνε τοῦτοι οἱ καρποί, ἡ πραότητα, ἡ εἰρήνη, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ εὐσπλαχνία, ἡ χρηστότητα, ἡ ἀγαθωσύνη, ἡ πίστη, ἡ ἐγκράτεια.

Ἀπό τά δάκρυα βγαίνει τό νά ἀγαπᾶ ὁ καθένας πραγματικά τούς ἐχθρούς του καί νά παρακαλεῖ τόν Θεό γι᾿ αὐτούς.

Αὐτό θά πεῖ τό νά χαίρεται στούς πειρασμούς, τό νά καυχιέται στίς θλίψεις, τό νά στοχάζεται σάν δικές του τίς ἁμαρτίες τῶν ἀλλουνῶν καί νά κλαίγει γι᾿ αὐτές, τό νά βάζει τή ζωή του σέ θάνατο γιά τούς ἀδελφούς του μέ προθυμία».

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Συνεχίζεται…

  • 6. Φώτης Κόντογλου. Ἡ χαρμολύπη ἤ τό χαροποιόν πένθος. Μυστικά Ἄνθη, σελ.323-326 καί Ἑλληνική Δημιουργία, τ.61, 1950.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Α΄ Μέρος)
– Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Β΄ Μέρος)
– Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Γ΄ Μέρος)
Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Δ΄ Μέρος)
Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Ε΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Η Αλβανία ψηφίζει νόμο για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, γυρνώντας την πλάτη στις θρησκείες

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα προωθεί στη Βουλή της γείτονος όρος ψήφιση, μέσω της Υπουργού παιδείας, χωρίς τη συμμετοχή στη διαβούλευση εκπροσώπων των πέντε επίσημων θρησκειών της χώρας

Η Κυριακή των Αγ. Πατέρων και οι σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Οἱ πιστοί Χριστιανοί, δέν ἀνεχόμαστε νά βλέπουμε τόν ξεπεσμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ” (π.Νικόλαος Μανώλης)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.