“Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός μου, εὐχαριστῶ σοί ὅτι ἔστησας ἐπί πέτραν τῆς ὑπομονῆς τούς πόδας μου καί κατεύθυνάς μου τά διαβήματα· ἔκτεινον τώρα τάς ἀχράντους παλάμας σου, ὅπου εἰς τόν Σταυρόν ἐτραυμάτισες, καί δέξαι μου τήν ψυχήν, τήν ὁποίαν ἔθυσα διά τήν ἀγάπην σου”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra