Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

Τούς βλάσφημους ἀνθρώπους ὁ Κύριος θά τούς ἐμέσει.

Μέ ἐντολή Του στήν Παλαιά Διαθήκη, δημιουργήθηκε λόφος ἀπό τίς πέτρες πού χρησιμοποιήθηκαν κατά τό λιθοβολισμό τοῦ πρώτου βλάσφημου. Ἀλλά καί σέ κάθε διάδοχό του ἁρμόζει αὐστηρή συμπεριφορά πρός συμμόρφωση. Γράφει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ θαυματουργός: «… λέγει ὁ Κύριος, αὐτός πού ὀργίζεται κατά τοῦ πλησίον του εἶναι ἔνοχος στή γέεννα τοῦ πυρός… ἐάν τέτοια εὐθύνη ἔχει ὁ κατά τοῦ πλησίον ὀργισθείς, ποιά εὐθύνη θά ἔχει ὁ κατά τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας βλασφημῶν; …Σᾶς παρακαλῶ νά βοηθήσετε τούς βλάσφημους νά μετανοήσουν, νά πλησιάσουν στό ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης καί νά ζητήσουν τό ἔλεος καί τή συγνώμη τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί νά σταματήσουν τό βρώμικο αὐτό πάθος, διαφορετικά ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό κοντά τους, ὅπως φεύγετε μακριά ἀπό μία ὀχιά, μήπως καί διορθωθοῦν, πράγμα πού εὔχομαι».  

Τά πράγματα περιπλέκονται ὅταν ἡ βλασφημία ἀφορᾶ ἕναν ἐκκλησιαστικό ἄνδρα, ἕναν ἐπίσκοπο ἐν προκειμένῳ. Ὅταν λοιπόν ἕνας τέτοιος, προσβάλλει τό ἱερό Εὐαγγέλιο, ἀλλάζει τήν ἐκκλησιολογία καί ὑποβιβάζει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ποιά νομίζετε πρέπει νά εἶναι ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντί του; Τί λέγουν οἱ ἱεροί κανόνες γιά μία τέτοια περίπτωση; 

Τήν ἀπάντηση νά τή δώσετε ἐσεῖς, πού κατά τό μητροπολίτη, εἶστε ἡ Ἐκκλησία τήν ὁποία ἀφουγκράζεται μέ προσοχή… Ὑπάρχει μιά περίπτωση νά σᾶς ἀκούσει καί νά συνέλθει! 

Ἀκοῦστε τήν πλανεμένη ἐκκλησιολογία τοῦ μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ ὁποῖος φαίνεται πώς ἐπηρεάστηκε πάρα πολύ ἀπό τούς φίλους του τούς Προτεστάντες, καί προσπαθῆστε νά ἀπαντήσετε στό ἐρώτημά μου.

Τό βίντεο τό δανείστηκα ἀπό ἐδῶ.