Επικαιρότητα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 8ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 8ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 08 Νοεμβρίου 2019

Παραθέτουμε, συνεχίζοντας, τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Μάιο μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ 2017.

1) 21-05-2017 : Ἡ ἐκκλησιαστική διπλωματία τῶν λειψάνων τοῦ Βατικανοῦ στό δρόμο γιά τήν ἕνωση. Τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Μόσχα (ΦΩΤΟ)

Τό Βατικανό συνέχισε τήν ἐκκλησιαστική διπλωματία τῶν λειψάνων αὐτή τή φορά μέ τήν Μόσχα. Μάλιστα ἐντύπωση προκαλοῦν οἱ δηλώσεις τοῦ Πατριάρχη Μόσχας, ὁ ὁποῖος ἐναγκαλίζεται ἐκ νέου μέ τό Βατικανό καί ἐπικαλεῖται τό ἴδιο ἐπιχείρημα, πού ὁ Πάπας Φραγκῖσκος πολλάκις ἔχει χρησιμοποιήσει γιά τήν «ἕνωση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Στίς 21 Μαΐου 2017, ἀπό τήν Βασιλική τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν ἰταλική πόλη Μπάρι, γιά πρώτη φορά μέσα σέ 930 χρόνια, μεταφέρθηκαν τμήματα τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου στή Μόσχα μέ εἰδική πτήση.

Πολλοί πιστοί ἀπό ἐκκλησίες τῆς Μόσχας συγκεντρώθηκαν στό ἀεροδρόμιο Vnukovo, γιά νά ὑποδεχθοῦν τά ἱερά λείψανα μέ λουλούδια καί εἰκόνες τοῦ Ἁγίου, μέ προσευχές καί ὕμνους στόν Ἅγιο.

Τά ἱερά λείψανα μεταφέρθηκαν πανηγυρικά στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος, ὅπου τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος εἶπε ὅτι ἡ μεταφορά τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Ρωσία κατέστη δυνατή λόγῳ τοῦ Πάπα.

«Συναντηθήκαμε στήν Ἀβάνα σέ μιά ἰδιαίτερη στιγμή, ὅταν οἱ Χριστιανοί στή Μέση Ἀνατολή εἶχαν βιώσει, καί, δυστυχῶς, ἐξακολουθοῦν νά διανύουν μιά πολύ δύσκολη ἐποχή, πού γίνονται προσπάθειες γιά τήν ἐξάλειψη τῆς παρουσίας τους σέ μέρη, μέ τά ὁποῖα ὁ Χριστιανισμός εἶναι συνδεδεμένος σέ ὅλη τήν ἱστορία, ἀπό ὅπου ξεκίνησε», εἶπε. Καί συμπλήρωσε πώς «ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότητα, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος καί ἐγώ ἀποφασίσαμε ἀπό κοινοῦ νά συναντηθοῦμε πρόσωπο μέ πρόσωπο καί νά ζητήσουμε ἀπό ὅλους νά δώσουν προσοχή στήν τραγωδία τοῦ συγχρόνου Χριστιανισμοῦ – καί ὄχι μόνο στή Μέση Ἀνατολή, ἀλλά καί σέ χῶρες, πού ἀποκαλοῦν τούς ἑαυτούς τους μέ ὑπερηφάνεια πολιτισμένο, ἀλλά ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπαρνηθεῖ τά χριστιανικά θεμέλια τοῦ πολιτισμοῦ τους. Καί ὁ Κύριος μᾶς ἔφερε σέ αὐτή τήν συνάντηση, κατά τήν ὁποία ἀποφασίστηκε νά μεταφερθοῦν τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Μόσχα καί τήν Ἁγία Πετρούπολη».

Τέλος, ὁ Πατριάρχης εὐχαρίστησε τόν Πάπα καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Μπάρι Franchesko Kakuchchi καί ὅλους ἐκείνους, πού «πραγματοποίησαν τήν ἀπόφαση τοῦ Πάπα καί τοῦ Πατριάρχη κατά τήν συνάντηση στήν Ἀβάνα».

«Πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ ὁποῖος εἶναι σεβαστός ἀπό Ἀνατολή καί Δύση, θά προσεύχεται στόν Θεό γιά ὅλους μας. Σήμερα εἴμαστε ἀκόμα διαιρεμένοι, στό μέτρο πού τά θεολογικά ζητήματα, τά ὁποῖα ἔχουν προέλθει ἀπό τά ἀρχαία χρόνια, δέν μᾶς δίνουν τήν εὐκαιρία νά ἐπανενωθοῦμε. Παρ‘ὅλ’ αὐτά, καί οἱ δύο ἀρχίσαμε νά βλέπουμε ξεκάθαρα πώς ὁ Κύριος εἶναι πρόθυμος νά ἑνώσει ὅλους τούς Χριστιανούς, καί ὅτι αὐτό δέν θά συμβεῖ, λόγῳ κάποιων ἐκκλησιαστικῶν-διπλωματικῶν βημάτων, ὄχι λόγῳ μερικῶν θεολογικῶν συμφωνιῶν, ἀλλά μόνο ἐάν καί πάλι τό Ἅγιον Πνεῦμα συνδέσει ὅλους ὅσοι πρεσβεύουν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Καί πιστεύουμε ὁ Ἅγιος Νικολάος νά ἀκούσει τίς προσευχές τῆς χριστιανικῆς Ἀνατολῆς καί Δύσης, ζητώντας ἀπό τόν Κύριο νά ἐνταχθοῦν στήν ἐκκλησία μαζί».

(ΠΗΓΗ : http://www.pentapostagma.gr)

2) 22-05-2017 : Τά Ἱερά Λείψανα τοῦ ἁγίου Νικολάου στή Μόσχα

Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας τήν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Μόσχας.

Τῆς Θείας Λειτουργίας, στίς 22 Μαΐου 2017, ἑορτή της μετακομιδῆς τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας ἀπό τά Μύρα στό Μπάρι (1087), προεξῆρχε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Μόσχας.

Ἡ λάρνακα μέ τό ἀπότμημα τοῦ τιμίου λειψάνου φιλοξενήθηκε στόν Καθεδρικό Ναό καί μεταφέρθηκε ἀπό τό Μπάρι στή Μόσχα τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς.

Ἐπίσης, συλλειτούργησαν οἱ Μητροπολίτες Κρουτίτσης καί Κολόμνας Ἰουβενάλιος, Ἁγίας Πετρουπόλεως καί Λάντογκας Βαρσανούφιος, Πρωτοσύγκελλος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Νεκρές Σέργιος (Πατριαχεῖο Γεωργίας), πλειάδα Ἱεραρχῶν καί κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Παρέστησαν ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος στή Ρωσική Ὁμοσπονδία Ἀρχιεπίσκοπος Τσελεστῖνο Μιλιγιόρε, μέλη τῆς Ἰταλικῆς ἀντιπροσωπείας, ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Μπάρι-Μπιτόντο μονσενιόρ Φραντσέσκο Κακούτσι, ὁ Προϊστάμενος τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Μπάρι Ἱερέας Τσίρο Καταπόστο, ὁ Νομάρχης τῆς Ἀπουλίας Μικέλε Αἰμιλιάνο, ὁ Δήμαρχος τοῦ Μπάρι Ἀντώνιο ντέ Κάρο κ.ἄ.

Πρίν τήν Θεία Κοινωνία, ὁ Ἀριχεπίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος ἀνέγνωσε τό Πατριαρχικό Μήνυμα μέ ἀφορμή τήν μεταφορά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀποτμήματος τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Μυσταγωγίας, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε σύντομη δοξολογία ἐνώπιον τῆς λάρνακας μέ τό τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί ἐν συνεχείᾳ προσφώνησε καταλλήλως τούς παρισταμένους.

Σέ ὅλη τήν ἱστορία 930 ἐτῶν φιλοξενίας τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Μπάρι ποτέ δέν ἀπομακρύνθηκαν τῆς πόλεως. Ἡ μεταφορά τοῦ ἀποτμήματος τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τά ὁποῖα φιλοξενήθηκαν στή Ρωσία ἀπό 21 Μαΐου ἕως 28 Ἰουλίου 2017, ἐπετεύχθη κατόπιν συναντήσεως τοῦ Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο στίς 12 Φεβρουαρίου 2016.

(ΠΗΓΗ : https://katanixis.blogspot.gr)

3) 22-05-2017 : Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης καλεῖ τόν Πάπα νά ἀνακηρύξουν τήν γενοκτονία τῶν Ὀρθοδόξων στήν Συρία – Προκλητική ἀδιαφορία τοῦ Βατικανοῦ

Ὁ Πάπας τῆς Ρώμης «ἐγκαλεῖται» ἀπό τόν Ρῶσο Πατριάρχη, διότι ἐδῶ καί χρόνια δέν ἔχει κάνει κουβέντα γιά τήν ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στήν Συρία, παρά τήν συμφωνία στήν Ἀβάνα, τηρώντας ἄκρως …προκλητική στάση.

Τήν ἴδια στιγμή ὁ Ποντίφικας φέρεται νά ὁμιλεῖ συνεχῶς γιά τούς Μουσουλμάνους πρόσφυγες καί μετανάστες, ζητώντας ἀπό τίς χῶρες τῆς ΕΕ σεβασμό, καλή συμπεριφορά, βοήθεια, ἀλλά ὁ ἴδιος ἀποσιωπᾶ προκλητικά τά φοβερά ἐγκλήματα, πού συντελοῦνται κατά τῶν Χριστιανῶν στήν Συρία.

Πρόκειται γιά μιά προκλητικότατη καί μεροληπτική στάση τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης, ἡ ὁποία εἶναι ἐξοργιστική, διότι ὁ Προκαθήμενος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας δέν κάνει κἄν λόγο γιά τούς τόσους χιλιάδες σφαγιασμένους Χριστιανούς, πού μαρτυροῦν καθημερινά στήν συριακή γῆ.

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος δήλωσε ὅτι τό κύριο ἀποτέλεσμα τῆς συνάντησής του μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο τόν Φεβρουάριο τοῦ 2016 στήν Κούβα ἦταν ἡ ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν στήν Συρία, κάτι πού ἀποτελεῖ μέγιστη πρόκληση γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

Πράγμα …πού δέν ἔγινε μέχρι τώρα μέ εὐθύνη τοῦ Βατικανοῦ ἀποκλειστικά, φανερώνοντας ὅτι ἡ ἀτζέντα τῶν Καθολικῶν εἶναι ἡ δημιουργία οἰκουμενικῆς θρησκείας καί τίποτε ἄλλο.

«Δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀξιολογηθεῖ ἡ συνάντησή μας ἀποκλειστικά καί μόνο στό πλαίσιο τῶν διμερῶν σχέσεων τῆς ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Καθολικισμοῦ. Τό κύριο θέμα τῆς συνάντησης ἦταν ἡ τερατώδης κατάσταση τῶν Ὀρθοδόξων κυρίως Χριστιανῶν στήν Μέση Ἀνατολή καί τήν Βόρεια Ἀφρική.

Πέρα ἀπό τό πεδίο ἐφαρμογῆς τῆς διμεροῦς ἀτζέντας, αὐτό εἶναι ἕνα παγκόσμιο θέμα ἀδιανόητο στήν ἐποχή μας, στόν ….ὑποτιθέμενο «πολιτισμένο» ΧΧΙ αἰώνα. Μιλᾶμε γιά μιά πραγματική γενοκτονία τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἀδελφῶν μας, πού στεροῦνται ὄχι μόνο τά σπίτια καί τήν περιουσία μέ τά πρός τό ζῆν, ἀλλά καί τήν ἴδια τή ζωή τους, μόνο καί μόνο ἐπειδή πιστεύουν στόν Χριστό», δήλωσε ὁ ἴδιος σέ συνέντευξή του στήν ἐφημερίδα La Stampa του Τορίνου.

Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, «πρίν ἀπό τήν συνάντηση στήν Ἀβάνα, τό θέμα αὐτό ἦταν σχεδόν ἀόρατο στήν ἡμερήσια διάταξη τῶν μέσων ἐνημέρωσης ἀνά τόν κόσμο, ἐνῶ παραμέληση τοῦ θέματος παρατηρήθηκε ἀκόμη καί σέ διάφορους διεθνεῖς ὀργανισμούς, πού ὑποτίθεται ὅτι ἀσχολοῦνται μέ τέτοια θέματα.

Μετά τήν συνάντηση, ἡ κατάσταση ἔχει ἀλλάξει μέ πολλούς τρόπους. Ἐλπίζω ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῆς σοβαρότητας τοῦ προβλήματος νά ἀκολουθήσει καί ἄλλα βήματα γιά τήν ἐπίλυσά του τώρα. Βέβαια, ἡ ἀλλαγή πρός τό καλύτερο δέν εἶναι τόσο γρήγορη ὅσο θά θέλαμε.

Πάρτε γιά παράδειγμα τά πρόσφατα γεγονότα στήν Αἴγυπτο καί τήν Συρία. Δέν χάνω τήν ἐλπίδα καί προσεύχομαι γιά τήν τύχη τῆς ὑπόθεσης καί τονίζω ὅτι ἐμεῖς θά συνεχίσουμε νά σηκώνουμε τήν φωνή μας, ὅπου εἶναι δυνατόν, ὑποστηρίζοντας τά λόγια μας μέ συγκεκριμένη βοήθεια στούς διωκόμενους ὀρθοδόξους χριστιανούς», εἶπε ὁ ἴδιος.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος εἶπε ὅτι, «ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀνακήρυξη τῆς γενοκτονίας, οἱ Χριστιανοί γενικά ἀντιμετωπίζουν σήμερα ὀξεία συστημική πρόκληση, καί δέν μιλᾶμε μόνο γιά τήν ἄμεση βία ἐναντίον τους.

Αὐτή ἔχει ὡριμάσει σήμερα τά μακροχρόνια προβλήματα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ καταστροφή τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ἡ μετανθρωπιστική ἰδεολογία καί πολλά ἄλλα προκαλοῦν πολλά προβλήματα.

Γιά νά εἴμαστε σέ θέση μαζί νά πραγματοποιήσουμε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στήν ἐποχή μας, αὐτό εἶναι ἕνα ἔργο, πού εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολο, ἀλλά, ὡς ἐκ τούτου ἔχουμε ἐξαιρετικά πολλές εὐκαιρίες.

Αὐτό ἦταν ἕνα ἄλλο σημαντικό … ἀντικείμενο τῆς συνάντησης τῆς Ἀβάνας, καί ἐλπίζω ὅτι θά ἔχουμε μιά συνέχεια ἀνταλλαγῆς ἐμπειριῶν, στήν ἐξεύρεση νέων σημείων ἀλληλεπίδρασης, μορφές συζητήσεων τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας στό νέο περιβάλλον», εἶπε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἡγέτης τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπέστησε ἐπίσης τήν προσοχή στό γεγονός ὅτι τά προβλήματα τῶν Χριστιανῶν ὀφείλονται στήν μετατόπιση τῶν πνευματικῶν τόνων σέ μεγάλο βαθμό, ἀπό τήν μή αὐστηρή τήρηση τοῦ Εὐαγγελίου σέ μιά προσπάθεια νά δημιουργηθοῦν καί νά ἐξασφαλιστοῦν τά σύνορα τῆς ἐπιρροῆς καί τῆς ἐξουσίας τῆς ἐκκλησίας στούς πιστούς.

«Ὡς ἐκ τούτου, ἡ βελτίωση τῶν σχέσεων μεταξύ μας (Ὀρθοδοξία- Καθολικισμός) θά πρέπει νά βασίζεται, ὄχι στήν καταστροφή ἤ τήν ἀπόκρυψη, πού ἀναπτύχθηκε στό πέρασμα τῶν αἰώνων τῶν διαφορῶν μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Καθολικισμοῦ, ἀλλά στήν ὁμόφωνη ἐπιθυμία νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο στό σημερινό περιβάλλον», εἶπε ὁ ἴδιος.

«Ἡ ἐπικοινωνία μας μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο δείχνει τήν προθυμία μας νά διασφαλίσουμε ἀπό κοινοῦ τό μέλλον τῆς χριστιανικῆς κοινότητας στόν σύγχρονο κόσμο, καί νά προωθήσουμε μιά διαρκή καί δίκαιη εἰρήνη, ὅπου δέν θά ὑπάρχουν γενοκτονίες», συνόψισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

(ΠΗΓΗ : http://www.pentapostagma.gr)

4) 23-05-2017 : Πατριάρχης Μόσχας : «Στήν Αἴγυπτο ὑπάρχουν προϋποθέσεις γιά διαθρησκειακό διάλογο»

Μέ τόν Ἁγιώτατο Πατριάρχη τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας Θεόδωρο Β’ εἶχε συνάντηση στίς 23 Μαΐου 2017 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος στήν Πατριαρχική καί Συνοδική κατοικία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δανιήλ Μόσχας.

Ἐπίσης, συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Los Angeles Σεραπίων, ὁ συμπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Μητροπολίτης Μιλάνου Κύριλλος, ὁ Ἐπίσκοπος Ἄγγελος, Πατριαρχικός Ἔξαρχος στή Μεγάλη Βρετανία, ὁ Ἐπίσκοπος Γαβριήλ, ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπαρχίας Αὐστρίας, ὁ Ἐπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας Αἴς Σαρκία Αἰγύπτου Μακάριος, ὁ Πατριαρχικός βικάριος στήν Ἀλεξάνδρεια Ἐπίσκοπος Παύλιος κ.ἄ.

Ἀπό τήν πλευρά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ κ. Β. Ἀλεξέγιεφ, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἑνότητας τῶν Ὀρθοδόξων Λαῶν καί ὁ Ἱερομόναχος Στέφανος Ἡγκούμνωφ, Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί διαχριστιανικῶν ὑποθέσεων.

Ἀφοῦ καλωσόρισε θερμῶς τόν ὑψηλό προσκεκλημένο καί τήν συνοδεία του, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος εὐχήθηκε στόν Κόπτη Πατριάρχη γιά τό βραβεῖο τοῦ Διεθνοῦς Κοινωνικοῦ Ἱδρύματος Ἑνότητας τῶν Ὀρθοδόξων Λαῶν, τού ὁποίου ἀξιώθηκε.

«Μέ τό ἔλεος του Θεοῦ, δέν ὑφίστανται μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας κάποια προβλήματα. Ὑπάρχουν θεολογικά ζητήματα, τά ὁποῖα κληρονομήσαμε ἀπό τό μακρινό παρελθόν μας καί ἐπί τῶν ὁποίων συνεργαζόμαστε, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουμε τίς ὑφιστάμενες διαφωνίες. Καί ὅμως ὑπάρχουν οὐσιαστικά προβλήματα, τά ὁποῖα ἀνησυχοῦν σήμερα τούς χριστιανούς καί ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα», τόνισε ὁ Πατριάρχης, ἐκφράζοντας τά βαθιά του συλλυπητήρια γιά τίς τρομοκρατικές ἐνέργειες κατά τῶν Κοπτικῶν Ναῶν στήν Τάντα καί τήν Ἀλεξάνδρεια. Θύματα τῶν ἐπιθέσεων στίς 9 Ἀπριλίου 2017 ἔπεσαν περισσότερα ἀπό 30 ἄτομα. Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μέ ἱκανοποίηση τόνισε τήν λογική πολιτική, τήν ὁποῖα ἀκολουθεῖ ἡ Αἰγυπτιακή Κυβέρνηση ἔναντι τῶν διαθρησκειακῶν σχέσεων καί ταυτόχρονα ὑπογράμμισε τό ἀσυμβίβαστο τῶν ἀρχῶν τῆς χώρας στό θέμα τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων.

«Κατά τήν ἄποψή μας σήμερα στήν Αἴγυπτο ὑπάρχουν προϋποθέσεις γιά διαθρησκειακό διάλογο καί γιά τήν ἀντιμετώπιση στό μουσουλμανικό περιβάλλον τῶν τάσεων φανατισμοῦ», ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης.

«Γνωρίζετε ὅτι τό ἴδιο πρόβλημα ἀντιμετωπίζουμε ἐδῶ στή Ρωσία : σήμερα ἀρκετοί πολίτες τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας ἔχουν προσχωρήσει στό λεγόμενο ISIS, ἐντάχθηκαν σέ ἄλλες τρομοκρατικές ὀργανώσεις στό Ἰράκ καί τήν Συρία.

Ἀποκτοῦν ἐμπειρία μάχης καί, ἔχοντας ρωσική ταυτότητα, ἀκωλύτως ἐπανέρχονται στή Ρωσία. Γι΄αὐτό στό ἔδαφος τῆς χώρας μας εἶναι αὐξημένος ὁ κίνδυνος τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων μέ πρόσφατο περιστατικό τήν τρομοκρατική ἐπίθεση στό μετρό τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως μέ πάρα πολλά θύματα».

Σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο, ἡ πλειοψηφία τῶν δραστῶν τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων εἶναι ἀμόρφωτοι ὡς πρός τά θρησκευτικά καί συνάμα ἔχουν ὡς γνώμονα, ὄχι τούς ὑλιστικούς λόγους, ἀλλά τήν ἰδεολογία.

Κατά τόν κ. Κύριλλο, οἱ στρατολόγοι τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων παρουσιάζουν σέ ὅσους ἐκπαιδεύουν μιά στρεβλή εἰκόνα τοῦ χριστιανισμοῦ, ὁ ὁποῖος δῆθεν ἀπειλεῖ τό Ἰσλάμ. Ὁ χριστιανισμός στά σχήματά τους ταυτίζεται μέ τόν ἄθεο κοσμικό κόσμο.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος δήλωσε πεπεισμένος γιά τήν ἀνάγκη διευκολύνσεως τῆς θρησκευτικῆς παιδείας τόσο τῶν μουσουλμάνων, ὅσο καί τῶν χριστιανῶν σέ χῶρες καί περιοχές, ὅπου ὑπάρχει κίνδυνος τρομοκρατίας.

«Ἀποτεινόμενοι πρός τήν κοινωνία μας, τονίζουμε ὅτι μιά ἀπό τίς λύσεις, πῶς δηλαδή νά περιορίσουμε τήν ἐξάπλωση τῆς τρομοκρατίας, εἶναι ἡ θρησκευτική μόρφωση καί ἡ διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα. Ἡ σημερινή κοινωνία ὀφείλει νά καταλάβει τήν σημασία τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς, τῆς μουσουλμανικῆς ἠθικῆς καί τῆς θρησκευτικῆς ἠθικῆς γενικά. Φρονῶ ὅτι εἶναι ἄκρως σημαντικό γιά ἁπλούς μουσουλμάνους. Γι΄αὐτό στή χώρα μας μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον ἀντιμετωπίζουμε τόν διαθρησκειακό διάλογο καί τήν θρησκευτική μόρφωση τοῦ λαοῦ».

Στή συνέχεια τῆς συνομιλίας, ὁ κ. Κύριλλος ἐξῆρε τό ἔργο τῆς διμεροῦς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπή συγκροτήθηκε κατόπιν συμφωνίας, ἡ ὁποία ἐπετεύχθη μεταξύ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου καί τοῦ Κόπτη Πατριάρχη Θεοδώρου Β’ κατά τήν ἐπίσκεψή τοῦ τελευταίου στή Ρωσία ἀπό 28 Ὀκτωβρίου ἕως 4 Νοεμβρίου 2014.

Ἀκόμη ὁ κ. Κύριλλος ἔκανε μνεία στή σπουδαιότητα ἐντατικοποιήσεως τῶν ἀνταλλαγῶν τῶν φοιτητῶν μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

Ἐκπρόσωπος τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τή νέα ἀκαδημαϊκή χρονιά θά σπουδάσει στή Θεολογική Ἀκαδημία Μόσχας, ἐνῶ φοιτητής ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἤδη φοιτεῖ στήν Αἴγυπτο.

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀναφέρθηκε στίς ἀνταλλαγές ἐπισκέψεων μοναχῶν μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὑπογράμμισε τήν μεταφορά στήν Ρωσική Ἐκκλησία τοῦ ἀποτμήματος τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, ἡ ὁποία συνέπεσε μέ τήν μετάβαση τοῦ Πατριάρχη Θεοδώρου στή χώρα.

Κατόπιν ἐπισκέψεως ὁμάδας μοναχῶν ἀπό τήν Ρωσική Ἐκκλησία στήν Αἴγυπτο τόν περασμένο Νοέμβριο δημιουργήθηκε μιά σκέψη νά ὑποβληθεῖ αἴτημα στόν Πατριάρχη τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας νά δώσει ἄδεια μεταφορᾶς ἀποτμήματος λειψάνου ἑνός ἀπό τούς ἱδρυτές τοῦ μοναχισμοῦ στή Μόσχα, κάτι τό ὁποῖο, σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο, «θά προκαλοῦσε πνευματική ἀνάταση στούς ἀνθρώπους καί θά ἐνδυνάμωνε ἀκόμη περισσότερα τίς σχέσεις μας».

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀναφέρθηκε στήν ἐπίσκεψη στή Μόσχα τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας ἀπό 11 ἕως 17 Μαρτίου 2017 προκειμένου νά γνωρίσει ἀπό κοντά τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στά πλαίσια λειτουργίας τῆς διμεροῦς Ἐπιτροπῆς.

Ἐπιπλέον, προγραμματίζεται ἡ ἀνταλλαγή ἐμπειρείας μεταξύ τῶν σχετικῶν δομῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν στόν τομέα τῶν μέσων ἐνημερώσεως.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Πατριάρχης τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας Θεόδωρος Β’ εὐχαρίστησε γιά τήν θερμή φιλοξενία καί ὑποδοχή καί συνεχάρη γιά τήν μεταφορά τοῦ ἀποτμήματος τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τό Μπάρι στή Ρωσική πρωτεύουσα.

«Ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι γνωστός καί στήν Κοπτική Ἐκκλησία καί τόν τιμοῦμε ἰδιαίτερα. Τήν μνήμη του ἑορτάζουμε κάθε Δεκέμβριο».

O Προκαθήμενος τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας εὐχαρίστησε γιά τήν ἔκφραση συλλυπητηρίων γιά τά πολλαπλά θύματα τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στίς πόλεις Τάντα καί Ἀλεξάνδρεια.

«Ἡ τρομοκρατία εἶναι παγκόσμιο πρόβλημα καί τό Αἰγυπτιακό κράτος τό ἀντιμετωπίζει καθ’ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἱστορίας της. Ὅμως, τά τελευταία χρόνια ἡ κατάσταση ἐπιδεινώθηκε : οἱ τρομοκρατικές ἐπιθέσεις διαπράττονται, ὄχι μόνο κατά τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί καθ’ὅλων τῶν πιστῶν στήν Αἴγυπτο», ἐνημέρωσε ὁ ὑψηλός προσκεκλημένος καί ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἐκκλησία του συνεργάζεται μέ ὅλους τούς πιστούς στήν Αἴγυπτο καί σέ αὐτή τήν συνεργασία της ἐρείδεται ἐπί τῶν ἀγαστῶν σχέσεων μέ ἐθνικούς θεσμούς.

Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος ἐξῆρε τήν συνεργασία μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία προωθήθηκε μετά τήν πρώτη ἐπίσκεψή του στή Μόσχα καί σπουδαῖο μέρος αὐτῆς τῆς συνεργασίας ἦταν ἡ λειτουργία τῆς διμεροῦς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου.

Προκαθήμενος τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας ἀνέφερε ὅτι θά ἐξετάσει ἡ Ἐκκλησία του τό αἴτημα μεταφορᾶς στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀποτμήματος ἱερῶν λειψάνων ἑνός ἀπό τούς ἱδρυτές τοῦ χριστιανικοῦ μοναχισμοῦ.

«Εἶναι σημαντικό νά καταβάλουμε συντονισμένες προσπάθειες ὡς χριστιανοί. Ὅπως γνωρίζετε, στή Συρία οἱ χριστιανοί δέχονται ἰσχυρές πιέσεις, ἐνῶ οἱ χριστιανικοί Ἱεροί Ναοί κατεδαφίζονται… Παρόμοια παραμένει ἡ κατάσταση στό Λίβανο, τή Λιβύη, τό Ἰράκ. Ἐπισκέφθηκα προσωπικά τή Λιβύη ἐπανειλημμένως καί ἔμεινα ἐκεῖ γιά ἕνα χρονικό διάστημα. Στή χώρα ὑπάρχουν τέσσερεις ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες εἶναι κλειστές σήμερα, οἱ ὀπαδοί τοῦ Χριστοῦ δέχονται ἐπιθέσεις, ἔτσι πρόσφατα σκοτώθηκαν 21 ἄτομα».

Ἀκόμη ὁ Κόπτης Πατριάρχης ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου στήν Αἴγυπτο καί τόν εὐχαρίστησε γιά τό βραβεῖο τοῦ Διεθνοῦς Ἱδρύματος Ἑνότητας τῶν Ὀρθοδόξων Λαῶν.

Στό τέλος ἔγινε ἀνταλλαγή ἐνθυμίων.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

5) 25-05-2017 : Προκαλεῖ ἡ Ρωσική Ἐκκλησία. Βράβευσε τόν σχισματικό Πρόεδρο τῶν Σκοπίων μέ τήν σκοπιανή ψευδοεκκλησία

Σέ μιά πρωτοφανή πρόκληση πρός τήν Σερβική Ἐκκλησία, ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, προχώρησε τό Πατριαρχεῖο Μόσχας, τό ὁποῖο δέν κρύβει τίς οἰκουμενικές του βλέψεις καί τήν ἐπιθυμία του νά πάρει τά πρωτεῖα ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ὅπως καί νά «καταλάβει» τά Πατριαρχεῖα Ἱεροσολύμων καί Ἀλεξάνδρειας (το Ἀντιόχειας τό ἐλέγχει ἤδη).

Ὁ Σκοπιανός Πρόεδρος Γκιόργκι Ἰβάνοφ, κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στή Μόσχα, βραβεύτηκε ἀπό τόν Πατριάρχη Κύριλλο μέ τήν πλακέτα τοῦ «Ἁγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν, Ἀλεξίου Β΄».

Ἡ τιμητική αὐτή διάκριση ἔγινε σέ τελετή στόν Ναό τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος στή Μόσχα.

«Αὐτό, τό διεθνοῦς κύρους βραβεῖο ἀπονέμεται στόν πρόεδρο Ἰβάνοφ καί εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῶν προσπαθειῶν του γιά τήν ἐνίσχυση τῶν διορθοδόξων σχέσεων, τόν ρόλο τῆς θρησκείας στήν κοινωνία καί τήν δημιουργία ἤ τήν ἐνίσχυση τῶν ἀρχῶν τῆς θρησκευτικῆς ἀνεκτικότητας», ἀναφέρει σέ ἀνακοίνωση του τό γραφεῖο τοῦ Ἰβάνοφ.

Ὁ λόγος, πού αὐτή ἡ βράβευση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας εἶναι προκλητική γιά ὅλη τήν Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ ἑξῆς. Ἡ αὐτοαποκαλούμενη «Μακεδονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπή Ὀχρίδας» εἶναι σχισματική, ἀποσχίστηκε ἀπό τό Πατριαρχεῖο Σερβίας, καί καμμία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν τήν ἀναγνωρίζει. Πρόκειται γιά μιά ψευδοεκκλησία, ὅπως ἕνα ψέμα ἐξάλλου εἶναι ὁλόκληρα τά Σκόπια.

Ἦρθε τώρα τό Πατριαρχεῖο Μόσχας καί βράβευσε γιά τήν δῆθεν προσφορά του στήν Ὀρθοδοξία τόν ἀρχηγό ἑνός κράτους, πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία του εἶναι ψευδοεκκλησία, καί ὁ ἴδιος θεωρεῖται σχισματικός.

Βράβευσε δηλαδή τόν ἡγέτη μιᾶς χώρας μέ «μαϊμού» Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πού οὔτε ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει, ἐπιβραβεύοντας τήν ἐκκλησιαστική ἀπάτη ὡς κάποια προσφορά στίς «διορθόδοξες σχέσεις».

(ΠΗΓΗ : https://www.tribune.gr)

6) 28-05-2017 : Συνάντηση τοῦ Προκαθημένου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μέ τόν Ἀρχιμουφτή τῆς Δημοκρατίας τῆς Κιργιζίας

Μέ τόν Ἀρχιμουφτή τῆς Δημοκρατίας της Κιργιζίας Μαξατμπέκ ἀζύ Τοκτομούσεβ εἶχε συνάντηση στίς 28 Μαΐου 2017 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος στήν κρατική κατοικία «Ἀλά-Ἀρτσά – 1» Μπισκέκ.

Προσφωνώντας τόν Ἀρχιμουφτή, ὁ Πατριάρχη Κύριλλος ἀνέφερε : «Χαίρετε, ἀγαπητέ ἀδελφέ. Εἶναι χαρά μου, πού ἐπισκέπτομαι τήν ὄμορφη γῆ τῆς Κιργιζίας. Δέν ἔχω ξαναέρθει ποτέ, παρόλο πού εἶχα μεγάλο πόθο κάποτε νά μεταβῶ καί ὅμως κωλύθηκα γιά δάφορους λόγους…

Εἶναι σημαντικό ὅτι σέ μία χώρα μέ πλειοψηφία τούς ὀπαδούς τοῦ Ἰσλάμ, οἱ μουσουλμάνοι καί οἱ χριστιανοί συνυπάρχουν εἰρηνικά, ὅπως ἦταν πάντοτε καί πρό ἐπαναστάσεως καί κατόπιν…

Εἴχαμε ἐξίσου ὑποστεῖ διώξεις ἀπό τίς ἀθεϊστικές ἀρχές καί ὑπέφεραν καί οἱ μουσουλμάνοι, καί οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀλλά πάντοτε εἴχαμε τήν αἴσθηση τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς ἀλληλοϋποστηρίξεως. Συναντηθήκαμε μέ διάφορες ἀφορμές καί κρατήσαμε τήν φιλία μας, παρά τίς δυσμενεῖς συγκυρίες…

Τώρα εἶναι ἐντελῶς διαφορετική ἡ πραγματικότητα, τόσο στήν Κιργιζία, ὅσο καί στή Ρωσία, καί μέ τήν θρησκευτική ἐλευθερία, τήν ὁποία ἀπολαμβάνουμε, ἔχουμε δυνατότητα νά προωθήσουμε τήν παράδοση συνεργασίας

Ἀπό ἐσᾶς, ὡς μουφτή, ἀλλά καί τούς κληρικούς Σας, ἐξαρτᾶται ἐν πολλοῖς ἡ νοοτροποία τῆς κοινωνίας καί ἡ στάση της ἔναντι τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι πολύ σπουδαία ἡ συμβολή Σας στήν εἰρήνη μέ τήν εὐνοϊκή Σας στάση ἔναντι τῶν χριστιανῶν, τήν ὁποία μεταφέρετε καί στούς λοιπούς, καί θέλω νά Σας εὐχαριστήσω γι΄αὐτό…

Δυστυχῶς, παρατηροῦμε σήμερα καί τραγικά περιστατικά, τά ὁποία ὀφείλονται στή χρήση τῆς θρησκείας ἀπό ἐξτρεμιστές. Δέν χρησιμοποιῶ τόν «ὅρο» θρησκευτικός ἐξτρεμισμός, διότι δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει», τόνισε ὁ Προκαθήμενος της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας της Ρωσίας.

Ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στήν ἀποτρόπαια ἐπίθεση κατά τῶν χριστιανῶν στήν Αἴγυπτο τήν παραμονή, ὁ κ. Κύριλλος ὑπογράμμισε ὅτι δέν δικαιολογοῦνται οὐδόλως οἱ φονεῖς τῶν ἀθώων, οἱ φονεῖς, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν στήν θρησκευτική ρητορική.

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Ἀρχιμουφτής διαβίβασε στόν Πατριάρχη Κύριλλο ὅτι τό Ἰσλάμ καί ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανισμός στήν Κιργιζία θά συνυπάρχουν εἰρηνικά καί εὐελπιστεῖ ὅτι καμμία σύγκρουση δέν θά γίνει, ὅπως δέν ἔχει γίνει ποτέ. «Ἔχουμε ἐξασφαλίσει τήν ἀνεξιθρησκία καί δέν πιέζονται οὔτε οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀλλά οὔτε καί οἱ μουσουλμάνοι. Ἔχουμε τό δημοκρατικό λαϊκό κράτος καί βεβαίως θέλουμε νά Σᾶς βλέπουμε στήν Κιργιζία κάθε χρόνο».

«Τό λέω καί ἐπαναλαμβάνω συνέχεια : δέν πρέπει νά ἔχουμε μόνο τήν τελωνειακή ἕνωση (μέ τήν Ρωσία), ἀλλά κυρίως μιά πνευματική ἕνωση γιά τήν προώθηση τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν», τόνισε ἐν κατακλεῖδι Μ. Τοκτομούσεφ.

(ΠΗΓΗ : https://katanixis.blogspot.gr)

7) 05-07-2017 : Πατριάρχης Μόσχας : «Μεγάλη σημασία ἡ σχέση μέ τήν Ἀρμένικη ἀποστολική ἐκκλησία»

Συνάντηση τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου μέ τόν πρέσβη τῆς Ἀρμενίας στή Ρωσία

Μέ τον νέο Πρέσβη τῆς Ἀρμενίας στή Ρωσική Ὁμοσπονδία κ. Β. Τογκανιάν εἶχε συνάντηση στίς 5 Ἰουλίου 2017 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος στήν Πατριαρχική καί Συνοδική κατοικία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δανιήλ Μόσχας.

Ἐπίσης, παρέστησαν ὁ Ἐπίσκοπος Βλαντικαβκάζ καί Ἀλανίας Λεωνίδας, ὁ Ὑπεύθυνος τῶν ἐνοριῶν τῆς Πατριαρχικῆς Περιφέρειας τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στή Δημοκρατία τῆς Ἀρμενίας καί ὁ Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκοφ.

Ἀφοῦ καλωσόρισε θερμῶς τόν προσκεκλημένο καί τοῦ εὐχήθηκε γιά τόν διορισμό του ὡς Πρέσβη τῆς Ἀρμενίας στή Ρωσία, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας τόνισε ὅτι ὁ κ. Β. Τογκανιάν διαθέτει τήν σχετική πείρα ἐπικοινωνίας μέ διάφορους ἐκπροσώπους τοῦ Ρωσικοῦ κοινοῦ, κάτι τό ὁποῖο θά τόν διευκολύνει στή νέα θέση του, προκειμένου νά προωθήσει περαιτέρω τίς σχέσεις μεταξύ Ρωσίας καί Ἀρμενίας.

«Βλέπουμε τήν Ἀρμενία ὡς ἀδελφή χώρα μέ ἀδελφό λαό, ὁ ὁποῖος εἶναι κοντινός λαός μέ τήν πίστη του, τήν νοοτροπία καί τήν ἱστορία. Ἐκτός τῆς ἐκπληκτικῆς της ἱστορίας καί πολιτιστικῆς παραδόσεως, ἡ Ἀρμενία εἶναι μιά χώρα μέ ἀξιοθαύμαστα μνημεῖα ἀρχιτεκτονικῆς, μέ ἰδιαιτερότητες τοῦ φυσικοῦ τοπίου καί ὑπό αὐτή τήν ἔννοια ἀποτελεῖ μοναδικό τόπο στήν Ὑπερκαυκασία», ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Ἐπίσης, ὁ κ. Κύριλλος ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ἐγγύτητα ταῶν θέσεων καί τῶν δύο χωρῶν σέ διάφορα θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς δημιουργεῖ μιά πολύ σημαντική πλατφόρμα συνεργασίας τόσο στόν οἰκονομικό, ὅσο καί τόν πολιτιστικό τομέα. «Ἀδυνατοῦμε νά παραθεωρήσουμε τόν ρόλο τῶν Ἐκκλησιῶν μας, οἱ ὁποῖες εὑρίσκονται κοντά ἡ μία στήν ἄλλη, ὅσον ἀφορᾶ τόν πνευματικό βίο καί τήν ἱστορία. Τοῦτο διαμορφώνει τίς ἀξιολογικές βάσεις ἐπί τῶν ὁποίων μεταξύ ἄλλων θεμελιώνονται καί οἱ πολιτικές σχέσεις, καί το ὁποῖο, κατ΄ἐμέ, εἶναι καί τό πλέον σημαντικό… Ἀποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στίς σχέσεις μέ τήν Ἀρμενική Ἀποστολική Ἐκκλησία».

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἔκανε μνεία στίς πολλαπλές του μεταβάσεις στήν Ἀρμενία, τῶν ὁποίων τόνισε τήν σημασία γιά τήν προώθηση τῶν διμερῶν σχέσεων μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς Ἀρμενικῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ τελευταία ἐπίσκεψη πραγματοποιήθηκε τό 2011 μέ ἀφορμή τήν διεξαγωγή στό Γερεβάν τῆς τριμεροῦς εἰρηνευτικῆς συναντήσεως τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Ρωσίας καί τῆς Υπερκαυκασίας.

Στήν Ἀρμενία κατοικοῦν χιλιάδες Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο. Ἀπό τόν περασμένο Δεκέμβριο οἱ ἐνορίες τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἑνώθηκαν σέ μία Πατριαρχική Περιφέρεια, ἡ ὁποία ὑπάγεται πλέον στόν Ἐπίσκοπο Βλαντικαβκάζ καί Ἀλανίας Λεωνίδα.

Ἐκτός τούτων, ὑπάρχει δυναμική συνεργασία μεταξύ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἐπαρχίας Νοβο-Ναχιτσεβάν τῆς Ἀρμενικῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Τό 2017 ἡ ἐπαρχία συμπλήρωσε τήν 300η ἐπέτειο ἀπό ἱδρύσεως αὐτῆς.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Πρέσβης τῆς Ἀρμενίας στή Ρωσία ὑπογράμμισε τίς ἀδελφικές σχέσεις μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί τήν σπουδαιότητα γι’ αὐτές τῆς 300ης ἐπετείου τῆς ἐπαρχίας Ρωσικῆς καί Νοβο-Ναχιτσεβάν ταῆς Ἀρμενικῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ κ. Β. Τογκανιάν ἐξῆρε τίς προσπάθειες τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου προσωπικά στήν πνευματική ἀναγέννηση τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ καί σημείωσε τό ἐπίκαιρο τῶν πρωτοβουλιῶν, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τήν διευθέτηση τοῦ Καραμπαχικοῦ.

Μετά τήν λήξη τῆς συναντήσεως ἔγινε ἀνταλλαγή ἐνθυμίων.

(ΠΗΓΗ : https://katanixis.blogspot.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχετικά άρθρα

Μητροπολίτης προκαλεί πικρόχολα σχόλια με άρθρο του Μ. Σάββατο

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Η επιλογή κοσμικού διαδικτυακού τόπου κυριακάτικης εφημερίδας, πανελλαδικής κυκλοφορίας, και η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης υπήρξαν τουλάχιστον ατυχείς αν όχι εφάμαρτες

Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κατά Ιωάννην και Αρχιεπ. Ελπιδοφόρου το ανάγνωσμα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εκφράζεται ελεύθερα όπως έχει δικαίωμα να κάνει κάθε άνθρωπος. Τα λεγόμενά του όμως έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τον λόγο του Κυρίου. Τι πρέπει να πράξει ο πιστός λαός;

Θυρανοίξια ανακαινισθέντος Ναού στη Μητρόπολη Περιστερίου χωρίς Εσταυρωμένο

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου. Παρακολουθούμε τον Μητροπολίτη Περιστερίου, καθώς είναι ο απολογητής του Ουκρανικού κακοκέφαλου και ο πρώτος διδάξας την αντικατάσταση του Εσταυρωμένου από το δεσποτικό σύνθρονο μέσα στα Ιερά των ιερών Ναών

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.