“Δίδαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός τήν δικαιοσύνην σου, τάς ἐντολάς σου, καί τά δικαιώματά σου” (Μυστική Εὐχή Γ΄ τοῦ Ἐξαψάλμου)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Τήν Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ, 17 Νοεμβρίου 2019, ὁ π. Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Τά δικαιώματα τοῦ Θεοῦ»

Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής».

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra