ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θανάσιμο λάθος ορθοδόξων εξ αιτίας των οικουμενιστών

Tοῦ θεολόγου Nικ. Ἰω. Σωτηροπούλου “Oἱ Oἰκουμενιστὲς κληρικοὶ ἔπρεπε βεβαίως νὰ εἶχαν καθαιρεθῆ”… Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη Oἱ Oἰκουμενιστές, παναιρετικοί, ἀντιπατερικοὶ καὶ πανθρησκειακοί, εἶνε οἱ χειρότεροι αἱρετικοὶ...

Ν. Σωτηρόπουλος – Επί τη καθόδω του Xριστού εις τον Άδην – Ο Άδης και οι ψυχές

“Πλάνη, λοιπόν, νὰ νομίζουν πολλοί, ὅτι πρὸ τῆς σταυρικῆς θυσίας καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Xριστοῦ κολάζονταν στὸν ᾅδη καὶ οἱ εὐσεβεῖς”… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη Ἕνα σοβαρὸ...

Νικόλαος Σωτηρόπουλος (Μέρος Β΄)

Ομιλία του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη Η προσωπικότητα και το έργο του μακαριστού θεολόγου και φιλολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Στις ημέρες μας ζούμε καταστάσεις που δοκιμάζουν τη λογική μας. Θα μπορούσε...

Νικόλαος Σωτηρόπουλος (Μέρος Α΄)

Ομιλία του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη Η προσωπικότητα και το έργο του μακαριστού θεολόγου και φιλολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Στις ημέρες μας ζούμε καταστάσεις που δοκιμάζουν τη λογική μας. Θα μπορούσε...

ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ

“Οἱ Οἰκουμενισταί δέν προσεύχονται, ἄλλ΄ ἁπλῶς φλυαροῦν περί ἑνώσεως, ἐννοοῦντες τήν ἕνωση ὡς μίξη τῆς ἀληθείας μέ τά ψεύδη”… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube...

ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ

“Τό θέμα τῆς Πίστεως, τό ὁποῖον οἱ Οἰκουμενισταί δέν δίδουν καμία σπουδαία σημασία καί οἱ νεοεποχίτες, εἶναι τό πρῶτο καί τό σπουδαιότερο καί τό λεπτότερο θέμα”… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή...

ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ

“Δέν βλέπουν, ὅτι στήν προσπάθεια τούς νά ἑνώσουν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τίς διάφορες ἑτερόδοξες καί κακόδοξες ὁμολογίες καί αἱρέσεις διαιροῦν καί διχάζουν τούς ἤδη ἑνωμένους δια τῆς κοινῆς Πίστεως...

ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ

“Ὁ Οἰκουμενισμός δέν δίνει σημασία στά δόγματα, ἀλλά δῆθεν στήν ἀγάπη! Νά ἑνωθοῦν ὅλοι, Ὀρθόδοξοι, αἱρετικοί καί ἀλλόθρησκοι, χάριν λέει τῆς “ἀγάπης””… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς...

ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ

“Οἱ Οἰκουμενιστές πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι, μητροπολῖτες, ἐπίσκοποι, μερικοί ἱερεῖς ἀκόμα καί καθηγηταί, λαϊκοί, καθηγηταί πανεπιστημίου καί ἄλλοι, ἐνῶ παρουσιάζονται ὡς ὀρθόδοξοι εἶναι στήν πραγματικότητα αἱρετικοί”… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό νέο...

ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ

“Οἱ οἰκουμενισταί ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας θέτουν ὑπό δυσμένειαν, τούς ἐπικριτάς των ἐξ’ αἰτίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί πολεμίους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἰδίως τοῦ Παπισμοῦ, καί ὑπερασπιστάς τῶν Ὀρθοδόξων παραδόσεων“… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε...

ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ

“Καλοῦμε τούς ἑτεροδόξους νά ἐπιστρέψουν στήν ἀρχαία Πίστη. Δέν τό θέλουν! Θέλουν νά ἑνωθεῖ ἡ ἀλήθεια μέ τά ψεύδη, ἡ ἀλήθεια μέ τήν πλάνη. Δέν γίνεται! Δέν ἀνέχεται ἡ Πίστη...

ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ

“Oἱ Παπικοί δέν ὑποχώρησαν σέ καμμία δογματική κακοδοξία τους, δέν ἐγκατέλειψαν καμμία καινοτομία καί αἵρεσή τους”… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr «Πολλές δέ φορές ἔγιναν διάλογοι μέ τούς ἑτεροδόξους. Καί στίς ἡμέρες μᾶς...

Ποιός ιερωμένος έφτυσε άτιμα τον μακαριστό Νίκο Σωτηρόπουλο και μετά έγινε δεσπότης; [ΒΙΝΤΕΟ 1994]

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: “Τέτοια κακοποιά στοιχεῖα… ἐλεεινά ὑποκείμενα, κυβερνοῦν σήμερα τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ” Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη. Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ἀναφέρεται ὁ μακαριστός δάσκαλός μας...

ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ

“Οἱ Οἰκουμενισταί διατείνονται, ὅτι ἀγαποῦν καί τούς αἱρετικούς καί τούς ἀλλοθρήσκους, ἀλλ’ αὐτό εἶναι ψέμα. Ἄν τούς ἀγαποῦσαν πραγματικῶς, θά ἐνδιαφέρονταν γιά τή σωτηρία τους”… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ἡ ἀγαπολογία τῶν...

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Κατηγορώ τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Κατηγορώ τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο Το να διεκδικείς σήμερα τα Δικαιώματα Κυρίου Παντοκράτορος θεωρείται έγκλημα!!! Και σήμερα οι άνθρωποι θα βασάνιζαν και θα εκτελούσαν τον άγιο Ιωάννη...

Νικόλαος Ι. Σωτηρόπουλος, Το μήνυμα της Αναστάσεως και της Θεότητας του Χριστού οφείλει να μεταδίδει κάθε πιστός

Το μήνυμα της Αναστάσεως κάθε πιστός οφείλει να μεταδίδει μαζί με το μήνυμα της Θεότητος του Χριστού ως το μεγαλύτερο μήνυμα. Πρέπει «ταχέως» λέει, γρήγορα πρέπει να μεταδίδουμε το μεγάλο...

Νικόλαος Ι. Σωτηρόπουλος, Ο Κύριος θα κρίνει την Ημέρα της Κρίσεως και με κριτήριο την ομολογία της Πίστεως

Αρκεί η Πίστις; Χρειάζεται μαζί με την Πίστη, η ομολογία. Τί λέγει ο Παύλος; «Καρδία πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε λαλήται εις σωτηρίαν». Ο άνθρωπος με την καρδιά του πιστεύει «εις δικαιοσύνην», σημαίνει...

Προτεινόμενα

Η Παναγία χάρισε τη νίκη στους Έλληνες το 1821 [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη. Χαρᾶς Εὐαγγέλια εἶναι ἡ διπλή ἑορτή! Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς κυρίας Θεοτόκου καί ἡ Ἐθνική ἑορτή τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἡ ἑορτή τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.