π. Νικόλαος Μανώλης

Η Αναισθησία της Ιεραρχίας που έκλεισε τους Ναούς, κορυφώνεται. Πρόσκληση σε δημόσιο διάλογο

εικόνα άρθρου: Η Αναισθησία της Ιεραρχίας που έκλεισε τους Ναούς, κορυφώνεται. Πρόσκληση σε δημόσιο διάλογο

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Μέ ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀποβιωσάντων ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ θά τελεῖται στούς κοιμητηριακούς ναούς καί ὄχι ἐπί τοῦ μνήματος.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Η Αναισθησία της Ιεραρχίας που έκλεισε τους Ναούς, κορυφώνεται. Πρόσκληση σε δημόσιο διάλογο

Γράφει ὁ π.Νικόλαος Μανώλης

Τό δρᾶμα κορυφώνεται! Ἐνεοί παρακολουθοῦμε τίς ἐξελίξεις τῆς κατρακύλας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία μέ πρόσφατο ἐγκύκλιο σημείωμά της, μέ ἡμερομηνία 11/11/2020 καί μέ θέμα «Περί ἀνακυπτόντων προβλημάτων κατά τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀποβιωσάντων ἐξαιτίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19», ἀνακοινώνει ὅτι ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ὅσων ἀποβιώνουν ἀπό τόν κορωνοϊό θά τελεῖται στούς Κοιμητηριακούς Ναούς καί ὄχι ἐπί τοῦ μνήματος. Πάντοτε ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία γίνεται εἴτε στούς ἐνοριακούς εἴτε στούς κοιμητηριακούς ναούς. Ἐπί τοῦ μνήματος γίνεται Τρισάγιο μετά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία μέ τήν παρουσία συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν. Τώρα ἀπαγορεύεται καί αὐτό; 

Ἡ ἐξωφρενική καί ἀνεπέρειστη αὐτή ἀπόφαση ἐπικαλεῖται κάποιο ἔγγραφο τοῦ Σωματείου Ἰδιοκτητῶν Γραφείων Τελετῶν Ἀθηνῶν καί ὑπολοίπου Ἑλλάδος, μέ τό ὁποῖο πληροφορήθηκε ἡ Ἱερά Σύνοδος γιά προβλήματα πού ἀνέκυψαν σέ κάποια κοιμητήρια κατά τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πού ἀπεβίωσαν λόγῳ τοῦ covid-19, τήν ὑπ’ ἀρίθμ. 41.3/11/2020 γνωμοδότηση τοῦ νομικοῦ της συμβούλου, καθώς καί τήν ὑπ’ ἀρίθμ. πρωτ. Δ1α/Γ/Π.οἰκ.2951/7/5/2020 ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου ὑγείας.

Τόσο τό ἔγγραφο τοῦ Σωματείου Ἰδιοκτητῶν Γραφείων Τελετῶν, ὅσο καί ἡ γνωμοδότηση τοῦ νομικοῦ συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δέν κατέστη δυνατόν νά ἐντοπιστοῦν ἀπό τό ρεπορτάζ. Ποιά ἦταν αὐτά τά πραγματικά περιστατικά, πού ἔπεισαν τήν Ἱερά Σύνοδο ὅτι ἡ μετάβαση περιορισμένου, ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἀριθμοῦ ἀνθρώπων στό μνῆμα θανόντων ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ ἐνέχει θανάσιμο κίνδυνο ἤ ἔστω κίνδυνο διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ; Κάτι τέτοιο δέν προκύπτει ἀπό τήν ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας πού μνημονεύει τό ἐγκύκλιο σημείωμα. 

Ἡ ὑπ’ ἀρίθμ. πρωτ. Δ1α/Γ/Π.οἰκ.2951/7/5/2020 ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου ὑγείας ὁρίζει τά ἑξῆς: «Σύμφωνα μέ τά ἕως σήμερα δεδομένα, ἡ κύρια ὁδός μετάδοσης τῆς λοίμωξης ἀπό τόν ἰό SARS – CoV-2 εἶναι, εἴτε μέσῳ τῶν σταγονιδίων πού προέρχονται ἀπό τό φτέρνισμα ἤ βῆχα μολυσμένων ἀτόμων μέ αὐτόν, εἴτε ἔμμεσα μέσῳ μολυσμένων ἐπιφανειῶν ἤ ἄλλων ἀντικειμένων (μέσῳ τῶν χεριῶν μετά ἀπό ἀνύπαρκτη ἤ κακή ὑγιεινή). Ἐπίσης, ὁ ἰός ἔχει ἀνιχνευθεῖ σέ δείγματα ἀπό τό ἀναπνευστικό, τά κόπρανα καί τό αἷμα. Ἄν καί τά περισσότερα παθογόνα μικρόβια δέν μεταδίδονται ἀπό νεκρά σώματα σέ ὑγιῆ ἄτομα, ὡστόσο κάποια μπορεῖ νά μεταδοθοῦν μέσῳ ἐπαφῆς μέ τά βιολογικά ὑγρά, τά κόπρανα ἤ τούς ἱστούς τῶν νεκρῶν. Οἱ σοροί θανόντων ἀπό λοίμωξη CoViD-19 δέν εἶναι σέ γενικές γραμμές μολυσματικές, στό βαθμό πού εἶναι οἱ σοροί τῶν θανόντων ἀπό μεταδοτικά νοσήματα πού ὑπάγονται στόν ΔΥΚ, ὅπως π.χ. αἱμορραγικοί πυρετοί, χολέρα κ.α. Ὁ δυνητικός κίνδυνος μετάδοσης τοῦ ἰοῦ μέσῳ τῆς διαχείρισης νεκρῶν σωμάτων ἀσθενῶν μέ ἐπιβεβαιωμένη λοίμωξη CoViD-19 θεωρεῖται χαμηλός καί ἕως σήμερα δέν ἔχει ἀναφερθεῖ κάποιο περιστατικό. Ὡστόσο, ὅλα τα νεκρά σώματα δυνητικά μπορεῖ νά εἶναι μολυσματικά. Γιά τό λόγο αὐτό, ὅσοι προβαίνουν σέ χειρισμό τους πρέπει αὐστηρά νά τηροῦν τούς κανόνες ὑγιεινῆς καί νά φορᾶνε τά μέτρα ἀτομικῆς προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα μέ τίς σχετικές ὁδηγίες τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (ΕΟΔΥ), ὅπως αὐτές ἐπικαιροποιοῦνται».

Ἀναμφίβολα δημιουργοῦνται κάποια θέματα σχετικά μέ τή διαχείριση τῶν μολυσμένων μέ covid-19 νεκρῶν σωμάτων, σχετικά μέ τή φύλαξή τους στά νοσοκομεῖα, τή μεταφορά τους στά γραφεῖα κηδειῶν, τή μεταθανάτια περιποίησή τους κτλ, τή διαχείρισή τους δηλαδή ἀπό τούς ἐργαζόμενους στά γραφεῖα κηδειῶν, κατά τρόπο ὥστε νά μή γίνει ὅλη αὐτή ἡ διαδικασία αἰτία διάδοσης τῆς νόσου. Ὅλα αὐτά τά θέματα προβληματίζουν τή συγκεκριμένη ἐπαγγελματική ὁμάδα καί τά ἀντιμετωπίζει μέ συνεχῆ ἐνημέρωση, σεμινάρια κτλ. Πῶς μπορεῖ ὅμως νά ἐνέχεται γιά διασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ ἕνα νεκρό σῶμα πού βρίσκεται τόσο σέ εἰδική σακοῦλα προστασίας ἀπό τόν κορωνοϊό, ὅσο καί μέσα σέ φέρετρο, ἀλλά καί κάτω ἀπό τό χῶμα! 

Μήπως βρισκόμαστε ἐνώπιον ἑνός ἄλλου μέτρου κατά τῆς Ἐκκλησίας, τῶν πιστῶν δηλαδή κι ὄχι τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας, ἀφοῦ αὐτή ἦταν ἡ ἁρμόδια νά πάρει αὐτό τό μέτρο, μιᾶς κι ἀπό τίς 13 Ὀκτωβρίου ἡ διαχείριση τῶν κοιμητηριακῶν ναῶν καί τῶν κοιμητηρίων πέρασε ἀπό τούς Δήμους στήν Ἐκκλησία; Εἶναι πραγματικά σοκαριστικό τό συμπέρασμα ὅτι ἡ Πολιτεία ἱκανοποίησε αὐτό τό πάγιο αἴτημα τοῦ Ἱερώνυμου, ἐν μέσῳ τῆς κορωνολαίλαπας -ἱερό deal τό λένε κάποιοι- καί τό στηλιτεύσαμε κι ἐμεῖς ὡς Κατάνυξη σέ προηγούμενο δημοσίευμα. Ὁ Ἱερώνυμος παίρνει αὐτή τήν ἀποτρόπαια ἀπόφαση ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας -ἐκδούλευση δηλαδή- ἐκμεταλλευόμενος τήν ὑπακοή τῶν πιστῶν- τή νόθα καί στρεβλή κατά τά λοιπά. Κι αὐτό τό μέτρο μπαίνει στό σωρό μαζί μέ τά ἄλλα μέτρα πού Ἐκκλησία καί Πολιτεία ἔλαβαν καί πλήττουν τήν θρησκευτική ἐλευθερία. Ὁ δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου, σέ πρόσφατό του ἄρθρο, 21/11/2020, ἐκθέτει ἀριστουργηματικά τήν ὅλη προβληματική. Ἐκεῖ μας λέει περιληπτικά τα ἑξῆς: 

«Ὅλα τα μέτρα τῆς Κυβέρνησης γιά τόν κορωνοϊό ὑπόκεινται στόν περιορισμό τῆς ἀρχῆς τῆς ἀναλογικότητας τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ Συντάγματος… Μερικοί νομικοί καί δικαστές εὐαισθητοποιήθηκαν ἀπό τήν ἀπαγόρευση τῆς πορείας τοῦ Πολυτεχνείου καί σωστά ἐπιχειρηματολόγησαν γιά τήν ἀντισυνταγματικότητά της. Ἀλλά, γιατί μόνο γι’ αὐτήν; Τά ἴδια νομικά ἐπιχειρήματα δέν ἰσχύουν καί γιά ἄλλες ρυθμίσεις; Ποῦ εἶναι ἡ κριτική γιά αὐτές; Ἡ πορεία τοῦ Πολυτεχνείου, καί κάθε ἄλλη νόμιμη πορεία, εἶναι δικαίωμα καί μπορεῖ νά γίνει μέ μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα μέ τήν ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας, δέν μπορεῖ νά ἀπαγορευτεῖ. Τότε γιατί εἶναι νόμιμη ἡ ἀπαγόρευση τῶν λιτανειῶν ἐν ὄψει μάλιστα τῆς ἰδιαίτερης προστασίας πού παρέχει τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος στήν Ἱερά Παράδοση πού τίς διέπει; Ἡ τιμή στίς ἐθνικές ἐπετείους δέν προστατεύεται; Μπορεῖ ἡ ὅποια κυβέρνηση νά καταργεῖ τίς ἐκδηλώσεις κατά βούληση στά πλαίσια τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος; Γιατί;

… Εἶναι ἐπιστημονική ἐπιλογή νά ἀποτελεῖ τή λύση στό πρόβλημα τοῦ Covid-19 τό ἐμβόλιο καί ὄχι θεραπευτικά φάρμακα; Μήπως ἔχει σχέση τό ὅτι π.χ. στήν Ἑλλάδα οἱ πιθανοί χρῆστες τῶν φαρμάκων θά εἶναι δεκάδες ἤ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀσθενῶν ἐνῷ αὐτοί πού θά ἐμβολιαστοῦν θά εἶναι ἑκατομμύρια; Ἡ ἐπιλογή τοῦ ἐμβολίου καί ὄχι τοῦ φαρμάκου γίνεται οὐδέτερα ἤ εἶναι ἡ συμφέρουσα γιά τίς φαρμακευτικές ἑταιρεῖες ἐπιλογή; Οἱ πολιτικοί πού προαγοράζουν ἐμβόλια καί ὄχι φάρμακα (κάποιες ἑταιρεῖες κάνουν ἔρευνες καί γιά αὐτά), οἱ δημοσιογράφοι πού προπαγανδίζουν τά ἐμβόλια καί ὄχι τά φάρμακα, προπάντων οἱ “καθηγητές” πού ὑποδεικνύουν ὡς λύση τά πρῶτα κι ὄχι τά δεύτερα, ἤ ἔστω καί τά δύο, τό κάνουν τυχαῖα;

… Μέσα στή χρονιά αὐτή ἔγινε μιά δίκη ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιά τά περιοριστικά μέτρα. Ἐκεῖ ἡ κυβέρνηση κλήθηκε νά ἀποδείξει ὅτι τά μέτρα πού παίρνει στηρίζονται καί τεκμηριώνονται ἀπό γνωματεύσεις τῆς “Ἐπιτροπῆς Εἰδικῶν” πού κάθε μέρα δύο-τρία μέλη της βρίσκονται στά μέσα ἐνημέρωσης.

… Στήν δίκη αὐτή, πού ἀφοροῦσε εἰδικότερα τά μέτρα κατά τῆς Ἐκκλησίας, τέθηκαν ἁπλά ἐρωτήματα, σέ ἀντίθεση μέ τίς προβλέψεις τῶν προσβαλλόμενων Κοινῶν Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων. Γιατί πρέπει νά κλείσουν οἱ Ἐκκλησίες καί ὄχι νά γίνονται οἱ Λειτουργίες μέ μέτρα προφύλαξης; Γιατί θεωρεῖται ἐπαρκές νά κάνει Θεία Λειτουργία μόνο ὁ ἱερέας μέ τούς ψάλτες χωρίς τούς πιστούς; Ἡ θρησκευτική ἐλευθερία εἶναι ἐλευθερία τῶν κληρικῶν ἤ ὅλων των πιστῶν; Γιατί σέ ναούς τεράστιους ἐπιτρέπεται νά μπαίνουν ἐλάχιστοι πιστοί, ἐνῷ εἶναι δυνατόν νά τηροῦνται οἱ ἀποστάσεις ἀπό πολύ περισσότερους; Γιατί ἐνῷ εἶναι ἐπαρκής ἡ ἀπόσταση τῶν δύο ἤ τοῦ ἐνάμιση μέτρου ἡ ἀναλογία ὁρίστηκε, ἕνας ἀνά 15 καί μετά ἕνας ἀνά 10 τ.μ.; Οἱ καθηγητές τῆς Ἐπιτροπῆς θεωροῦν ὅτι δύο ἐπί δύο κάνει δεκαπέντε καί ἐνάμισυ ἐπί ἐνάμισυ κάνει δέκα; Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη ἔχει δική της προπαίδεια;

Τά Ὑπουργεῖα ἀπάντησαν ἄλλα ἀντ’ ἄλλων. Τελικά το Δικαστήριο, μέ πλειοψηφία 3-2, ἀρνήθηκε νά ἀποφασίσει λέγοντας ὅτι τά μεταγενέστερα μέτρα ἦταν ριζικά διαφορετικά ἀπό τά πρῶτα (ΣτΕ 1295/2020 ). Τό ἴδιο Δικαστήριο εἶχε δεχτεῖ στήν μέ ἀριθμό 60/2020 ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναστολῶν ὅτι τά μέτρα πλήττουν τήν θρησκευτική ἐλευθερία καί ἡ κυβέρνηση πρέπει νά τεκμηριώσει τήν ἀναγκαιότητά τους.

….Ἡ καταπάτηση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀφορᾷ καί τούς μή θρησκευόμενους. Μιά ἐξουσία πού ἔχει τήν βούληση καί τήν δύναμη νά παρακάμψει τήν Ἐκκλησία δέν θά σεβαστεῖ τά ἄλλα δικαιώματα. Αὐτό διδάσκουν ἡ ἱστορία ἀλλά καί ἡ πρόσφατη ἐμπειρία. Τό ζήτημα πού προκύπτει εἶναι τεράστιο. Ὑπάρχει ἀνάγκη διαφάνειας στήν λειτουργία τῶν μηχανισμῶν ἀντιμετώπισης τοῦ κορωνοϊοῦ. Μιά διαφάνεια πού ὡς τώρα δέν ἀπαίτησαν οὔτε τά μέσα ἐνημέρωσης, οὔτε ἡ ἀντιπολίτευση».

Μιά καταπάτηση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀπό τό Κράτος θά μπορούσαμε νά τήν καταπιοῦμε, ὀφείλουμε νά τό κάνουμε σάν χριστιανοί. Ἐδῶ ὅμως ἔχουμε νά κάνουμε μέ καταπάτηση τῆς πίστης μας ἀπό ἀναίσθητους Ἀρχιερεῖς πού τυφλώθηκαν πιά καί δέν καταλαβαίνουν τί κάνουν, γι’αὐτό τήν καταγγέλλουμε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας καί τῆς πένας μας. Ἀφοῦ οἱ Ἀρχιερεῖς αὐτοί καταπάτησαν σωρεία ἱερῶν κανόνων (πέρα ἀπό τό Κολυμπάρι καί τό Οὐκρανικό), μέ τό κλείσιμο τῶν ἱερῶν Ναῶν (σέ ἄλλο ἄρθρο ἀποδεικνύουμε πώς καταπατᾶται καί ὁ Δ΄κανόνας τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος καί χαρακτηρίζει ἀναίσθητους τούς Ἀρχιερεῖς πού κλείνουν γιά ὁποιοδήποτε λόγο τούς ἱερούς ναούς) καί ἐνῷ, λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ, οἱ ἀσθενεῖς νοσηλεύονται καί πεθαίνουν μόνοι τους στά νοσοκομεῖα, ἔρχεται ἡ Ἱερά σύνοδος καί δέν ἐπιτρέπει στούς συγγενεῖς, οὔτε καί στούς πιό στενούς, νά ἀποχαιρετήσουν τούς ἀγαπημένους τούς νεκρούς, οὔτε ἐπί τοῦ τάφου, τήν ὕστερη στιγμή;

Ὦ!, πόσο δικαιώνουν τό χαρακτηρισμό τῶν ἀναίσθητων πού τούς ἀποδίδουν οἱ ἱεροί κανόνες, ἀλλά καί ἐμεῖς, ὦ! ναί! καί ἐμεῖς μέ ὅλη μας τήν ἔμφαση! Σκέφτηκαν γιά μιά στιγμή τή σημασία πού ἔχει ἡ ταφή καί γιά τούς κεκοιμημένους καί γιά τούς ζωντανούς πού πενθοῦν; Καί ἔστω ὅτι γιά τούς κεκοιμημένους τό πρᾶγμα οἰκονομεῖται καί ἀλλιῶς, μέ τήν τέλεση τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας στόν κοιμητηριακό ναό, ἄν καί διαστρεβλώνεται ὅλη ἡ ἱερή μας παράδοση καί ἡ τάξη τῆς Ἐκκλησίας, μέ πιθανές σοβαρές συνέπειες γιά τήν αἰώνια ψυχή τοῦ κεκοιμημένου; Πάντως καλοῦμε σέ δημόσιο θεολογικό διάλογο γιά τό θέμα. Γιά τούς ζωντανούς ὅμως διασαλεύεται σίγουρα ὅλη ἡ διαδικασία τοῦ πένθους! Εἶναι σκληρό, εἶναι ἀπάνθρωπο, εἶναι ζοφερό νά τό ἐπιβάλλεις γιά λόγους πού δέν αἰτιολογοῦνται κἄν ἐπαρκῶς.

Ποιό εἶναι τέλος πάντων αὐτό τό «ἱερό τέρας», ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, πού κάνει τέτοιες μπίζνες μέ τήν Πολιτεία, συνεργεῖ μαζί της στήν ἐπιβολή πρωτοφανῶν σκληρῶν μέτρων κατά τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, διώκει κανονικά τους χριστιανούς, μέ τρόπους πού δέν ἐφάρμοσαν οὔτε τά πιό σκληρά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, καί δέ σταματάει οὔτε στόν τάφο τους; Ποιό εἶναι αὐτό τό ἱερό τέρας γιά τήν θεραπεία καί τή σωτηρία τοῦ ὁποίου ἐπιστρατεύτηκαν φάρμακα ἐξ Ἀμερικῆς, κάτι πού δέν ἔχει γίνει παρά γιά ἐλάχιστους παγκοσμίως, π.χ. Ντόναλντ Τράμπ…;;; Τόσο πολύτιμος καί ἀναντικατάστατος εἶναι ἤ τόσο πολύτιμες εἶναι οἱ ἐκδουλεύσεις πού ἔχει προσφέρει;

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Ανοικτή Επιστολή Μητροπολίτου Κυθήρων προς τον Πρωθυπουργόν
Σχόλιο στο άρθρο: Η Μητρόπολη Κορίνθου κάλεσε τον ΕΟΔΥ για Covid test
– Ο ΙΣΚΕ δεν μπόρεσε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων
– Μας σκάβουν το λάκκο
– Όμοιος ομοίω αεί πελάζει και τα τακίμιασε η Λινού με τον Πατριάρχη!
– Αυτοκτονία. Μια πραγματική πανδημία
– Η ΔΙΣτυχη προτροπή στα μέτρα των ειδικών
– Τελικά, ποιος Επίσκοπος θα κάνει το καθήκον του;
– Μητροπολίτης Κοζάνης: «Ελάτε να κοινωνήσετε από την ίδια λαβίδα»
– Ο Λαγκαδά Ιωάννης προτείνει “Θεία Λειτουργία και ανοιχτή εκκλησία με προϋπόθεση την τήρηση των μέτρων”
– Η Μητρόπολη Κορίνθου κάλεσε τον ΕΟΔΥ για Covid test
– Νέα Τάξη στην Εκκλησία. Πλανώνται και οι πιο ευσεβείς [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Σχετικά άρθρα

Η Κυριακή των Αγ. Πατέρων και οι σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Οἱ πιστοί Χριστιανοί, δέν ἀνεχόμαστε νά βλέπουμε τόν ξεπεσμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ” (π.Νικόλαος Μανώλης)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.