ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ανδρέας Μπουλάκης. Ως μόνιμος Αξιωματικός του Στρατού σε Μονάδες και Επιτελεία της χώρας επί είκοσι πέντε (25) περίπου έτη (από την αποφοίτησή μου εκ της Σ.Σ.Ε. το 1986) όπου ήμουν υπεύθυνος (αναλόγως του κλιμακίου διοικήσεως) για τον συντονισμό και διοίκηση ανθρώπων και έργων.
Δείτε όλο το βιογραφικό